Leningen

Particuliere leningen

De SVn Stimuleringslening 

Heeft u financiering nodig voor onderhoud, renovatie, restauratie of verduurzaming van uw woning of pand? De Stimuleringslening biedt uitkomst. De SVn Stimuleringslening wordt verstrekt voor het financieren van het verduurzamen, levensloopbestendig maken, onderhoud, renovatie of restauratie van woningen die minimaal 1 jaar oud zijn. Maar ook voor tuinonderhoud, voor huishoudelijke hulp, het slopen van een bestaand gebouw, voor asbestsanering, een vegetatiedak of voor een regenwatervoorziening kunt u een bedrag lenen. 

De voorwaarden in het kort

 • De SVn Stimuleringslening consumptief is een persoonlijke lening; 
   
 • De SVn Stimuleringslening wordt onderhands verstrekt;
   
 • De looptijd is 15 jaar;
   
 • De SVn Stimuleringslening consumptief is nooit hoger dan het bedrag dat de gemeente heeft vastgesteld met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 15.000,-; 
   
 • De lening wordt via een bouwdepot verstrekt; 
   
 • De rente is 1,7 %. De rente staat de hele looptijd vast; 
   
 • De SVn Stimuleringslening mag altijd (geheel of gedeeltelijk) zonder extra kosten afgelost worden (minimum extra aflossing bedraagt €250,-); 
   
 • De SVn Stimuleringslening is een annuïtaire lening. Afhankelijk van het precieze bestedingsdoel en de persoonlijke situatie kan de rente in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden, informeer hierover bij de Belastingdienst.

Kosten:

 • Geen afsluitkosten; 
 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor eigen rekening.

Belangrijk om te weten

Er kan alleen een aanvraag bij SVn gedaan worden als er een toewijzingsbrief van de gemeente is.
Die toewijzingsbrief kunt u hier aanvragen

SVn Stimuleringslening (particulier hypothecair)

De SVn Stimuleringslening (hypothecair) wordt verstrekt voor het financieren van o.a. het verduurzamen, levensloopbestendig maken, onderhoud, renovatie en/of restauratie van de woning van minimaal 1 jaar oud; maar ook voor tuinonderhoud, huishoudelijke hulp, het slopen van een bestaand gebouw, asbestsanering, een vegetatiedak en een regenwatervoorziening kunt u een bedrag lenen.

 • De SVn Stimuleringslening wordt hypothecair verstrekt;
 • De looptijd is minimaal 15 jaar en maximaal 30 jaar;
 • De SVn Stimuleringslening hypothecair is nooit hoger dan het bedrag dat de gemeente heeft vastgesteld met een minimum van €15.001,-  en een maximum van € 50.000,-;
 • De lening wordt via een bouwdepot verstrekt.
 • De rente is 1,7 %. De rente staat de hele looptijd vast;
 • De SVn Stimuleringslening mag altijd (geheel of gedeeltelijk) zonder extra kosten afgelost worden (minimum extra aflossing bedraagt €250,-);
 • De SVn Stimuleringslening is een annuïtaire lening. Afhankelijk van het precieze bestedingsdoel en de persoonlijke situatie kan de rente in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden, informeer hierover bij de Belastingdienst

Kosten

 • Aan het afsluiten van de SVn Stimuleringslening zijn eenmalig afsluitkosten verbonden. De kosten kunnen worden meegefinancierd  Zie ook www.svn.nl/kosten;
   
 • De kosten voor de notaris, eventuele taxatiekosten en eventueel financieel advies zijn niet inbegrepen en zijn voor eigen rekening maar kunnen tevens worden meegefinancierd.

Belangrijk om te weten:

 • Er kan alleen een aanvraag bij SVn gedaan worden als er een toewijzingsbrief van de gemeente is.

U kunt hier de toewijzingsbrief aanvragen.  


Verzilverlening

De SVn Verzilverlening wordt verstrekt voor het financieren van o.a. het verduurzamen, levensloopbestendig maken, onderhoud, renovatie en/of restauratie van de woning.
Maar ook voor tuinonderhoud, huishoudelijke hulp, het slopen van een bestaand gebouw, asbestsanering, een vegetatiedak, een regenwatervoorziening en een financiële bijdrage voor een kind dat een eerste woning koopt kunt u een bedrag lenen.

De voorwaarden in het kort

 • De Verzilverlening is een hypothecaire lening welke wordt betaald uit de overwaarde van de woning;
   
 • Er geldt een theoretische looptijd van 75 jaar;
   
 • De rente is 1,7 %. De rente staat de hele looptijd vast; 
   
 • Rente wordt bij de restschuld opgeteld en betaalt bij aflossing van de lening bij verhuizen of bij overlijden;
   
 • Er zijn dus geen extra maandlasten;
   
 • Het minimumleenbedrag is €2.500 en maximaal €50.000;
   
 • Het maximale leenbedrag is 80 % van de WOZ of taxatiewaarde van de woning minus lopende financieringen;
   
 • De lening wordt verstrekt via een bouwdepot;
   
 • Voor de Verzilverlening geldt een minimumleeftijd. De aanvrager(s) moet(en) binnen tien jaar de op dat moment geldende wettelijke AOW-leeftijd hebben bereikt.


Kosten

 • Aan het afsluiten van de SVn Verzilverlening zijn eenmalig afsluitkosten verbonden. De kosten kunnen worden meegefinancierd. 
  Zie ook www.svn.nl/kosten
   
 • De kosten voor de notaris, taxatiekosten en eventueel financieel advies zijn niet inbegrepen en zijn voor eigen rekening maar kunnen tevens worden meegefinancierd.

Belangrijk om te weten


Starterslening 

De Starterslening is bedoeld voor aanvragers in Dantumadiel die hun eerste eigen woning kopen. Het overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank.

De voorwaarden in het kort

 • De Starterslening wordt altijd samen met de Combinatielening verstrekt. De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing;
   
 • Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar van de looptijd kunt u een hertoets aanvragen en wordt uw draagkracht telkens opnieuw beoordeeld. Zodra u voldoende draagkracht hebt, wordt de SVn Starterslening met Combinatielening annuïtair afgelost;
   
 • Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten;
   
 • De rente is marktconform;
   
 • De looptijd van de Starterslening is 30 jaar;
   
 • De SVn Starterslening is een hypotheek met annuïtaire aflossing. De rente van het annuïtaire deel is daarom meestal fiscaal aftrekbaar;
   
 • De verwervingskosten van de woning zijn in totaal niet hoger dan € 280.000,-;
   
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek worden verstrekt onder NHG;
   
 • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000,-;
   
 • De SVn Starterslening mag altijd (geheel of gedeeltelijk) zonder extra kosten worden afgelost. Maar wel met een minimum van € 250,- per keer.

 Kosten

 • Aan het afsluiten van de SVn Starterslening zijn eenmalig afsluitkosten verbonden. De kosten kunnen worden meegefinancierd. 
  Zie ook www.svn.nl/kosten
   
 •  De kosten voor de notaris, Borgtochtprovisie NHG, taxatiekosten en eventueel financieel advies zijn niet inbegrepen en zijn voor eigen rekening maar kunnen tevens worden meegefinancierd.

Belangrijk om te weten

Maatwerklening Wijkaanpak 

De SVn Maatwerklening Wijkaanpak is bedoeld voor financiering van verduurzaming en onderhoud, renovatie en/of restauratie van een woning van minimaal 1 jaar oud in het kader van een wijkaanpak voor zover dat niet kan worden gefinancierd door het Nationaal Warmtefonds. Ook asbestsanering, een vegetatiedak en een regenwatervoorziening kan hiermee worden gefinancierd. 

De voorwaarden in het kort

 • De SVn Maatwerklening bestaat altijd uit twee delen: Een deel dat u annuïtair aflost en een deel dat oploopt zolang u de lasten niet kunt betalen. Dit deel noemen we een Combinatielening. De eerste 3 jaar heeft u geen maandlasten. De aflossing van uw SVn Maatwerklening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op; 
   
 • Er zijn hertoetsmomenten na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar om te kijken of de lening inmiddels kan worden terugbetaald; Zodra u voldoende draagkracht hebt, wordt de SVn Maatwerklening met Combinatielening annuïtair afgelost;
   
 • Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten;
   
 • De lening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen van een eigenaar-bewoner die niet voldoende inkomen heeft om in aanmerking te komen voor een reguliere financiering; 
   
 • De rente is 1,7 %. De rente staat de hele looptijd vast; 
   
 • De looptijd van de Maatwerklening is 30 jaar;
   
 • De Maatwerklening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 25.000 inclusief btw;
   
 • De Maatwerklening wordt verstrekt via een bouwdepot;
   
 •  De SVn Maatwerklening is een hypotheek met annuïtaire aflossing. De rente van het annuïtaire deel is daarom meestal fiscaal aftrekbaar;
   
 • Alle (deel-)aanvragen die in aanmerking komen voor een EnergieBespaarLening of EnergieBespaarHypotheek (of nieuwe producten) van het Nationaal Warmtefonds worden uitgesloten;
   
 • De SVn Maatwerklening mag altijd (geheel of gedeeltelijk) zonder extra kosten worden afgelost. Maar wel met een minimum van € 250,- per keer.

Kosten

 •  Aan het afsluiten van de SVn Maatwerklening zijn eenmalig afsluitkosten verbonden. De kosten kunnen worden meegefinancierd. 
  Zie ook www.svn.nl/kosten
   
 • De kosten voor de notaris, taxatiekosten en eventueel financieel advies zijn niet inbegrepen en zijn voor eigen rekening maar kunnen tevens worden meegefinancierd.
   

Belangrijk om te weten

Er kan alleen een aanvraag bij SVn gedaan worden als er een toewijzingsbrief van de gemeente is.
U kunt de toewijzingsbrief hier aanvragen.   
 

Zakelijke leningen 

SVn Stimuleringslening (Zakelijk (consumptief of hypothecair)

De SVn Stimuleringslening Zakelijk wordt verstrekt voor het financieren van o.a. het verduurzamen, onderhoud, renovatie en/of restauratie van een pand. 

Maar ook voor een terrein en maatregelen ter bevordering van sportieve en culturele doelen in verenigingsverband. Bijvoorbeeld voor nieuw- en verbouw van opstallen en (sport)terrein; maar ook voor het slopen van een bestaand gebouw, asbestsanering, een vegetatiedak en een regenwatervoorziening kunt u een bedrag lenen. Ook een CPO kan een aanvraag doen voor het ontwikkeling van een bouwplan. 

De voorwaarden in het kort

 • De aanvrager is een rechtspersoon en de financiering heeft een zakelijk doel;
   
 • De SVn Stimuleringslening kan worden verstrekt met of zonder hypothecaire zekerheid. Voor een zakelijke financiering met hypotheekrecht is het noodzakelijk dat de leningnemer eigenaar is van een (onder)pand waarop SVn hypotheekrecht kan vestigen;
   
 • Voor een zakelijke financiering zonder zekerheid wordt een onderhandse akte gesloten bij de notaris voor een bedrag van minimaal €2.500,- en maximaal van €15.000,-.
   
 • Voor een zakelijke financiering met zekerheid wordt een hypothecaire akte gesloten voor een bedrag van minimaal €15.001,- en maximaal van €50.000,-;
   
 • De looptijd is maximaal 15 jaar;
   
 • De lening wordt via een bouwdepot verstrekt;
   
 • De rente is 1,7 %. De rente staat de hele looptijd vast; 
   
 • De SVn Stimuleringslening mag altijd (geheel of gedeeltelijk) zonder extra kosten afgelost worden (minimum extra aflossing bedraagt €250,-); 
   
 • Er bestaan meerdere typen zakelijk krediet, denk hierbij aan verschillende aflosvormen zoals annuïtair, lineair en aflossingsvrij. 

Kosten

 • Aan het afsluiten van de SVn Stimuleringslening zakelijk zijn eenmalig afsluitkosten verbonden. De kosten kunnen worden meegefinancierd.
   Zie ook www.svn.nl/kosten
   
 • De kosten voor de notaris, taxatiekosten en eventueel financieel advies zijn niet inbegrepen en zijn voor eigen rekening maar kunnen tevens worden meegefinancierd. 

Belangrijk om te weten

Er kan alleen een aanvraag bij SVn gedaan worden als er een toewijzingsbrief van de gemeente is.
De toewijzingsbrief kunt u hier aanvragen.

  
Stimuleringslening kleine VvE 

De Stimuleringslening kleine VvE is voor kleine VvE’s met tussen 2 en 7 appartementsrechten met betrekking tot de woonruimte voor de financiering van de verduurzaming, het treffen van maatregelen voor verbetering, renovatie en asbestverwijdering van appartementen. 

De voorwaarden in het kort

 • Het te lenen bedrag is minimaal € 2.500,- per VvE en maximaal € 25.000,- per appartementsrecht met betrekking tot woonruimte;
   
 • Het rentepercentage voor de Stimuleringslening kleine VvE is gekoppeld aan het rentepercentage van de overige Stimuleringsleningen in gemeente Dantumadiel en bedraagt momenteel 1,7% indien de lening wordt verstrekt met NHG. Het rentepercentage is 3% hoger (momenteel 4,7%) wanneer de lening wordt verstrekt zonder NHG;
   
 • De looptijd van de Stimuleringslening kleine VvE bedraagt 10, 15 of 20 jaar;
   
 • De Stimuleringslening kleine VvE is annuïtair;
   
 • De Stimuleringslening kleine VvE wordt verstrekt via een bouwdepot;
   
 • De Stimuleringslening kleine VvE wordt altijd op twee manieren aangeboden, met en zonder NHG-borg. De aanvrager maakt de keuze tussen de twee mogelijkheden. De gemeente wijst de gekozen variant toe. Voorwaarde voor de NHG-borg is dat er minimaal één energetische maatregel wordt uitgevoerd. 

Kosten

 • Aan het afsluiten van de SVn kleine Vve zijn eenmalig afsluitkosten verbonden. De kosten kunnen worden meegefinancierd.  Zie ook www.svn.nl/kosten
   
 • De kosten voor de notaris, Borgtochtprovisie NHG, taxatiekosten en eventueel financieel advies zijn niet inbegrepen en zijn voor eigen rekening maar kunnen tevens worden meegefinancierd.

Belangrijk om te weten