Levenloos geboren kinderen

Goed om te weten

Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze wijziging van de Wet BRP komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt. 

In de wet werd altijd onderscheid gemaakt tussen kinderen die korte tijd na geboorte hebben geleefd en kinderen die levenloos ter wereld zijn gekomen. Dat gaat veranderen door een wetswijziging. Vanaf 4 februari 2019 kunnen ook kinderen die levenloos worden geboren officieel worden geregistreerd. De nieuwe wet geldt met terugwerkende kracht

Voorwaarden voor registratie in de BRP

  • Het verzoek moet door de ouders zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen
  • Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan
  • Op het moment van de geboorte van het kind moet de ouder ingezetene zijn geweest
    Heeft de geboorte van het kind nog voor de datum van inschrijving van de ouder plaatsgevonden, dan worden geen gegevens over het kind opgenomen
  • Let op: registratie van uw levenloos geboren kind is niet mogelijk als u op het moment van de geboorte niet in Nederland woonde dan wel u vanaf 1 oktober 1994 niet meer in Nederland hebt gewoond

Termijn zwangerschap en registratie levenloos geboren kind

  • Voor de aangifte van een levenloos geboren kind is het doorslaggevend dat het kind levenloos ter wereld komt, ongeacht de duur van de zwangerschap
  • Er zijn voor de aangifte van een levenloos geboren kind bijgevolg geen verschillen tussen kinderen die vóór en die na 24 weken zwangerschap worden geboren. Het is aan de ouders om te bepalen of zij aangifte van een levenloos geboren kind willen doen en daarmee bewijs te krijgen van het feit dat hun kind levenloos ter wereld is gekomen. Daarna kan een verzoek gedaan worden tot registratie in de BRP

Registreren

Wilt u uw levenloos geboren kind laten registreren? Maak dan een afspraak bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Voor meer informatie over aangifte doen, kijk op de website van de Rijkoverheid.