Maaien

Het maaien van bermen en het insectennetwerk 

We creëren een insectennetwerk in de gemeentelijke bermen en sluiten ons aan bij het provinciaal insectennetwerk Friesland. Het insectennetwerk moet het mogelijk maken voor insecten om zich makkelijk door het landschap te kunnen verplaatsen tussen leefgebieden en brongebieden.

Om de insecten een handje te helpen creëren we een insectennetwerk

Het gaat niet goed met de insectenstand in Nederland, terwijl ze juist ontzettend waardevol zijn. Insecten bestuiven niet alleen bloemen en gewassen, maar ze eten ook plaagbeestjes van planten, zijn voedsel voor vogels en recyclen voedingsstoffen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Dantumadiel al een verschalingsbeheer toegepast in de bermen. Verschralingsbeheer houdt in dat we het berm maaisel afvoeren. Op deze manier wordt de bodem armer, hierdoor groeit(berm) gras slechter en krijgen kruiden en bloemen meer kans om te groeien. Kruiden en bloemen dienen als voedsel en schuilplaats voor insecten, waarvan ook andere dieren weer profiteren. Een winst voor de biodiversiteit.

Sommige bermen gaan er anders uit zien

Voor de meeste bermen zal er niet veel veranderen, alleen voor een beter insectennetwerk maaien wij in juni de ene kant van de weg en de andere kant van de weg maaien wij in augustus. De berm die in juni is gemaaid zal dan met een hoog grasgewas de winter ingaan, zodat de insecten er in kunnen overwinteren. Daarnaast worden er op een aantal locaties drie keer per jaar gemaaid in verband met de verkeersveiligheid. Voor de insecten is het belangrijk dat er veel variatie in vegetatie is en ook is het belangrijk dat er hoge vegetatie is om in te overwinteren.

Welke bermen bevinden zich in het insectennetwerk?

Bekijk hieronder de kaart van het insectennetwerk.