Maaien en insectennetwerk

Insectennetwerk 

De gemeente Dantumadiel probeert een insectennetwerk te maken in de gemeentelijke bermen. We sluiten ons aan bij het provinciaal insectennetwerk Friesland.
Een insectennetwerk maakt het voor insecten makkelijker om zich door het landschap te verplaatsen tussen leefgebieden en brongebieden.

De insecten een handje helpen 

Het gaat niet goed met de insectenstand in Nederland, terwijl ze juist heel belangrijk zijn. Insecten bestuiven niet alleen bloemen en gewassen, maar ze eten ook plaagbeestjes van planten, zijn voedsel voor vogels en recyclen voedingsstoffen. Daarom helpen we ze een handje.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Dantumadiel verschalingsbeheer toegepast in de bermen. Verschralingsbeheer betekent dat we het bermmaaisel afvoeren. Op deze manier wordt de bodem armer, hierdoor groeit(berm) gras slechter en krijgen kruiden en bloemen meer kans om te groeien. Kruiden en bloemen dienen als voedsel en schuilplaats voor insecten. Ook andere dieren profiteren hier weer van. Winst voor de biodiversiteit.

Sommige bermen gaan er anders uit zien

Voor de meeste bermen verandert er niet veel. Alleen voor een beter insectennetwerk maaien wij in juni de ene kant van de weg en in augustus de andere kant. De berm die in juni is gemaaid gaat dan met een hoog grasgewas de winter in. Insecten kunnen daarin overwinteren.
Op een aantal locaties maaien we drie keer per jaar. Dit doen we in verband met de verkeersveiligheid. Voor de insecten is het belangrijk dat er veel variatie in plantengroei is. 

Welke bermen bevinden zich in het insectennetwerk?

Bekijk hieronder de kaart van het insectennetwerk.

f088ca49-b31b-4656-bc47-216a06f65910