Mededeling voornemen tot sluiten koopovereenkomst Botkeskoalle

De gemeente Dantumadiel is voornemens een koopovereenkomst aan te gaan met woningcoöperatie Thús Wonen voor de verkoop van de gronden op de locatie van de voormalige Botkeskoalle, gelegen aan de Ds. Germswei 3 te Damwâld. De percelen worden verkocht voor de realisatie van 14 sociale huurwoningen, waaronder 12 rijwoningen en 2 woningen van het type 2-onder-1-kap. Voor dit plan is op 13 november 2023 een intentieovereenkomst tussen partijen gesloten, hierin staan de voorwaarden onder welke de gemeente in beginsel bereid is de percelen te verkopen aan deze partij.

Eén geschikte partij

Alleen door een vervreemding aan deze partij wordt bereikt dat deze locatie wordt herontwikkeld voor sociale huurwoningen voor langdurige exploitatie. De gemeente is van mening dat deze partij de enige geschikte koper is omdat Thús Wonen als enige woningcoöperatie een volhoudend en actief beleid hanteert ten aanzien van sociale huurwoningen in de gemeente. Dit betekent dat alleen deze partij de waarborgen biedt voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen op deze locatie, waarbij wordt voldaan aan het hiervoor geldende beleidskader dat deze uitgifte gericht is op het langjarig behoud en adequaat beheer van deze woningen voor minimaal 40 jaar.

Reactietermijn

De gemeente zal nu een wachttijd van 20 kalenderdagen in acht nemen voordat zij een overeenkomst sluit met Thús Wonen. In die periode is er de mogelijkheid voor andere gegadigden om gemotiveerd aan te geven dat zij een dergelijke ontwikkeling tot stand kunnen brengen. Het is ook mogelijk binnen deze 20 kalenderdagen een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland. De reactietermijn begint op de dag nadat deze mededeling geplaatst is. Indien de gemeente geen reacties ontvangt zal de verkoop na de reactietermijn plaatsvinden.

Door het voornemen van de verkoop op deze wijze kenbaar te maken wordt uitvoering gegeven aan het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling vastgoed en grondzaken, op het e-mailadres: grondzaken@dantumadiel.frl

 

Dit bericht is geplaatst op 27 november 2023.