Melden verloren en gevonden voorwerpen

Algemeen

Bent u iets verloren of hebt u iets gevonden? Meld het ons meteen. Dit kan online of neem contact op met de gemeente.

Goed om te weten

Melden bij de gemeente

U kunt een melding doen bij de gemeente via: info@dantumadiel.frl 

Uw rechten en plichten

In het Burgerlijk Wetboek staat wat uw rechten en plichten zijn bij verloren en gevonden voorwerpen.

Gevonden voorwerpen

  • U kunt het gevonden voorwerp afgeven bij de gemeente. U krijgt hiervan een bevestiging
  • Is het voorwerp maximaal ongeveer € 450,- waard? Dan bewaren we het voorwerp drie maanden. Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan. Is het voorwerp meer waard? Dan is de bewaartermijn één jaar. Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan
  • U kunt er ook voor kiezen alleen bij de gemeente te melden dat u iets gevonden hebt. U bewaart het voorwerp zelf
  • Bewaart u het gevonden voorwerp zelf? Zorg dan dat er niets mee gebeurt. Moet u daarvoor kosten maken? Dan moet de eigenaar – als hij zich meldt - deze binnen een maand terugbetalen

Wat gebeurt er als de eigenaar zich meldt?

  • Bewaart de gemeente het voorwerp? Dan vragen we hem of haar te komen kijken naar het voorwerp
  • Bewaart u het voorwerp zelf? Dan vragen we hem of haar contact met u op te nemen voor informatie of om het voorwerp te bekijken