Melding klein evenement tot 150 personen

Algemeen

Goed om te weten

Melding klein evenement tot 150 personen     

Bent u van plan om een activiteit of evenement te organiseren waarbij minder dan 150 personen deelnemen of de activiteit te bezoeken? Vul het meldingsformulier klein evenement in. Bij een 0-evenement moet de melding minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement bij de gemeente gedaan zijn.

Voor een 0-evenement (klein evenement) is geen vergunning nodig. Het doen van een melding is voldoende. We spreken van een 0-evenement wanneer het om kleinschalig, eendaags of besloten evenement gaat die zich in de openlucht afspeelt. Zoals een buurtfeest. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden de voorwaarden gesteld aan een 0-evenement, namelijk:

  • Het aantal aanwezigen/deelnemers bedraagt niet meer dan 150 personen
  • De activiteiten vinden plaats tussen 07.00 en 24.00 uur
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 10.00 uur of na 23.00 uur
  • De activiteiten vormen geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten en
  • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van maximaal 25 vierkante meter per object, waarbij de totale oppervlakte van alle objecten niet meer dan 75 vierkante meter bedraagt
  • De melding moet u ten minste 4 weken voor het evenement doen. Wij sturen u dan 2 weken voor het evenement de reactie op uw melding. U krijgt dan schriftelijk bericht dat uw melding is geaccepteerd of dat het evenement niet is toegestaan

Organiseert u een vlooienmarkt, rommelmarkt of snuffelmarkt?

U moet deze activiteit ten minste zes weken van te voren melden bij de gemeente. Kijk op de volgende pagina voor meer informatie.

Vragen

Heeft u vragen? Neem contact op met de medewerkers van het KCC-vergunningen: kccvergunningen@dantumadiel.frl