Melding maken

Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het ons meteen. Dit kan online via Fixi of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer: (0511) 71 70 00.

Online melden via Fixi

Wat kunt u allemaal online melden?

Problemen in uw woonomgeving kunt u online bij ons melden. Bijvoorbeeld:

 • een kapot wegdek of losliggende stoeptegel;
 • een niet werkend verkeerslicht; 
 • niet werkende straatverlichting (zie ook de video hieronder);
 • zwerfvuil;
 • een kapot verkeersbord of -paaltje;
 • een verstopt riool;
 • ongedierte. Let wel: de gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond, dus niet in uw huis;
 • eikenprocessierups. We kunnen dan een waarschuwingslint plaatsen of de nesten weghalen. Vindt u de rupsen op uw eigen erf? Dan zijn de kosten voor de te nemen maatregelen voor u zelf. Een melding wordt echter wel op prijs gesteld. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) leest u hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen. 

Hoe werkt Fixi?

Via de Fixi-app (voor iOS of Android of via de website https://www.dantumadiel.frl/melding-maken kunnen inwoners overal en altijd meldingen doorgeven aan de gemeente. De gebruiker geeft zijn locatie aan, neemt eventueel een foto, vult zijn of haar gegevens in en stuurt de melding. Inwoners worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van de melding. 

Goed om te weten

U kunt problemen in uw woonomgeving melden, zoals:

 • Een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Niet werkend verkeerslicht of straatverlichting
 • Zwerfvuil
 • Een kapot verkeersbord of -paaltje
 • Een verstopt riool
 • Als u last hebt van ongedierte. De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond, dus niet in uw huis
 • Eikenprocessierups, de maatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van waarschuwingslint tot het weghalen van nesten. Vindt u de rupsen op uw eigen erf, dan zijn de kosten voor de te nemen maatregelen voor uzelf. Een melding wordt echter wel op prijs gesteld. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) leest u hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen. 

Hoe lang duurt het?

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van de melding. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Geeft u uw e-mailadres of telefoonnummer op bij de melding, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Calamiteiten buiten openingstijden

Wilt u een melding doen en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente buiten openingstijden bereiken. Hierbij gaat het om melden van situaties die acuut gevaar voor mens, dier of leefomgeving opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat in het wegdek. 

U kunt hiervoor bellen met het volgende storingsnummer: 06 - 4207 0619.

Ervaart u overlast?

Bel dan het telefoonnummer van de politie: (0900) 8844. U kunt er dag en nacht terecht met al uw niet spoedeisende vragen en problemen.

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving. U kunt uw melding doorgeven via de website.