Meldpunt Dantumadiel onbeantwoorde post

Algemeen

Als gemeente streven wij er naar om alle berichten die dagelijks binnenkomen juist te verwerken en af te handelen. Helaas gaat dit soms mis.

Heeft u nog geen antwoord op uw bericht?

Heeft u na 4 weken geen reactie of ontvangstbevestiging gehad op uw brief, e-mail of bericht aan ons? Meld dit dan hier. Wij streven er naar om binnen 3 werkdagen contact met u op te nemen. Om uw melding juist te kunnen afhandelen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Welke gegevens zijn van belang?

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Wanneer heeft u een bericht verzonden aan de gemeente?
  • Op welke wijze (email, brief, social media) heeft u een bericht verzonden?
  • Indien u een e-mail heeft verzonden, naar welk e-mailadres heeft u uw bericht gestuurd?
  • Wat is het onderwerp van uw bericht?
  • Is uw bericht een vervolg op eerdere communicatie, zo ja, heeft u een kenmerk van ons gekregen? Wat is het kenmerk?

U kunt deze gegevens sturen naar het volgende e-mailadres meldpunt@dantumadiel.frl