Meldpunt verhuurderschap

U kunt hier digitaal een melding ongewenst verhuurderschap doorgeven.

Melding ongewenst verhuurderschap

Een verhuurder of verhuurbemiddelaar is verplicht om zich te houden aan de regels voor goed verhuurderschap. Doet een verhuurder dat niet, dan kunt u daarvan melding maken bij het meldpunt ongewenst verhuurderschap van de gemeente Dantumadiel. De gemeente bepaalt vervolgens wat er met uw melding moet gebeuren. Zo kunt u bijvoorbeeld doorverwezen worden naar de huurcommissie of misschien moet er opgetreden worden door handhaving.

Wat zijn de regels voor goed verhuurderschap?

 • Een verhuurder mag niet discrimineren bij het zoeken naar een nieuw huurder;
 • Een verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken;
 • Een verhuurder mag niet meer dan 2 maanden huur als borg vragen;
 • Er moet een schriftelijk huurcontract zijn tussen de huurder en verhuurder;
 • De verhuurder moet de huurder informeren over:
  • rechten en plichten die niet in het huurcontract staan;
  • wanneer de huurder de borg terugkrijgt;
  • contactgegevens van de verhuurder;
  • het meldpunt ongewenst verhuurderschap;
  • alle servicekosten;
 • Een verhuurbemiddelaar mag geen dubbele bemiddelingskosten in rekening brengen;
 • Arbeidsmigranten moeten over een aparte arbeids- en huurovereenkomst beschikken en informatie ontvangen in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt.

Huurt u van Thús Wonen?

Dan kunt u gebruik maken van dit meldpunt, maar de gemeente is niet bevoegd om te handhaven op bovenstaande punten. In dat geval kunt u een klacht indienen bij Thús Wonen. Op www.thuswonen.nl vindt u hierover meer informatie.

Wat gebeurt er na uw melding?

Uw melding zal door een medewerker van het Klant Contact Center van de gemeente Dantumadiel in behandeling worden genomen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wij slaan persoonsgegevens van melders en verhuurders op. Wilt u weten hoe we dat doen? Meer informatie vindt u op https://www.dantumadiel.frl/privacy. U kunt eventueel ook anoniem een melding doen. Maar let op! Een anonieme melding bemoeilijkt het onderzoeksproces.

Vermoedt u dat er criminele activiteiten gebeuren in een (huur)woning bij u in de buurt?

U kunt anoniem een melding doen bij Misdaad Anoniem (M.) via 0800-7000 of online op www.meldmisdaadanoniem.nl 

Vragen over het maken van een melding?

Dan kunt u telefonisch contact opnemen met één onze medewerkers van het Klant Contact Centrum via (0511) 71 70 00. 

Verdere informatie

Voor verdere informatie over uw rechten als huurder kunt u o.a. terecht bij de Huurcommissie www.huurcommissie.nl, De Bewonersraad www.debewonersraad.nl of het juridisch loket.