Nieuwe Rekenkamer van Dantumadiel geïnstalleerd

De gemeente Dantumadiel heeft een nieuwe Rekenkamer. Drie nieuwe, enthousiaste leden werden dinsdagavond 30 januari geïnstalleerd. 
Rinze Bos, Tieneke Clevering en Jens Brouwer zijn de nieuwe leden van de Rekenkamer. De Rekenkamer heeft een belangrijke taak in de ondersteuning bij de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. 

Elke gemeente in Nederland heeft een Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt het functioneren van de gemeente: Doet de gemeenteraad haar werk goed en heeft het beleid het gewenste effect. Zowel de gemeenteraad als de inwoners krijgen zo een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de voorgenomen plannen. 

De Rekenkamer is onafhankelijk en zelfstandig

Naar aanleiding van een onderzoek geeft de Rekenkamer aanbevelingen aan de gemeenteraad. Per jaar wordt door de Rekenkamer minimaal 1 onderzoek uitgevoerd.

Voorheen werkte de gemeente samen met Noardeast-Fryslan in een gezamenlijke rekenkamercommissie waarin beide gemeenteraden werden ondersteund. Omdat Dantumadiel per 1 januari weer een zelfstandige organisatie is, heeft de gemeente ook weer een eigen Rekenkamer.