U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Perceelsgegevens Dantumadiel

Soms zijn voor taxatie, verkoop of bodemonderzoek van percelen milieutechnische of planologische gegevens nodig. U kunt deze perceelsgegevens, ook wel bekend als historisch onderzoek of schone-grond-verklaring, bij de gemeente opvragen.

De inhoud van bestemmingsplannen kunt u inzien via Ruimtelijkeplannen. Voor toelichting en verdere info kunt u kijken op de pagina bestemmingsplannen.

De mogelijkheid bestaat ook om gedetailleerde bodeminformatie van een bepaalde locatie op te vragen. Dit kan op de website van het Bodemloket.

Mocht u aanvullende informatie nodig hebben voor een locatie dan kunnen we u deze informatie verstrekken. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

  • Het verstrekken van milieutechnische en planologische gegevens over onroerende zaken, per adres: € 57,30
  • Het verstrekken van milieutechnische óf planologische gegevens over onroerende zaken, per adres: € 28,75

Wij zullen binnen 10 werkdagen na aanvraag een historisch onderzoek toezenden. Mocht dit meer tijd in beslag nemen dan informeren wij u hierover.

De informatie wordt verstrekt op basis van de gegevens die beschikbaar zijn bij team Fergunningferliening. De informatie geeft geen garantie dat er op de desbetreffende locatie geen bodemverontreiniging en/of tank(s) aanwezig is/zijn. Aan de verstrekte informatie door team Fergunningferliening kunnen geen rechten worden ontleend.