Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar

RK
Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar(Sociaal Links) is wethouder in Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

 • Bedrijfsvoering & organisatie
 • Inkoop en aanbesteing
 • Financiën en belastingen
 • Dienstverlening (DVO/ Burgerzaken/ KCC/ Dorpsloket)
 • Ontvlechting centrumregeling en opbouw nieuwe organisatie

Mienskip

 • Cultuur

Soarch en Wolwêzen

 • Armoedebestrijding
 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • Inburgering en statushouders

Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

 • Werkgelegenheid en Dokwurk
 • Sociale zaken / inkomensondersteuning
 • Economie
 • Kabelnoord
 • Recreatie en toerisme
 • Fairtrade

Nevenfuncties

Voorzitter Dagelijks bestuur Dokwurk

onbezoldigd

Voorzitter Algemeen bestuur Dokwurk onbezoldigd
AB lid  Marrekrite onbezoldigd

Regent Van Sytzama Stichting

onbezoldigd

Vertegenwoordiger AV Kabel Noord onbezoldigd

Eigenaar Pretios te De Westereen

bezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl