Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar

RK
Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar(Sociaal Links) is wethouder in Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

 • Bedrijfsvoering & organisatie
 • Inkoop en aanbesteing
 • Financiën en belastingen
 • Dienstverlening (DVO/ Burgerzaken/ KCC/ Dorpsloket)
 • Ontvlechting centrumregeling en opbouw nieuwe organisatie

Mienskip

 • Cultuur

Soarch en Wolwêzen

 • Armoedebestrijding
 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • Inburgering en statushouders

Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

 • Werkgelegenheid en Dokwurk
 • Sociale zaken / inkomensondersteuning
 • Economie
 • Kabelnoord
 • Recreatie en toerisme
 • Fairtrade

Nevenfuncties

Voorzitter Dagelijks bestuur NEF onbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd
Eigenaar Pretios te De Westereen bezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl