Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar
Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar(Sociaal Links) is wethouder in Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

  • Bedrijfsvoering
  • Financiën, belastingen
  • Dienstverlening (DVO/ Burgerzaken/ KCC/ Dorpsloket)

Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

  • Werkgelegenheid / participatiewet (NEF)
  • Sociale zaken / inkomensondersteuning
  • Economie / inkoop

Nevenfuncties

Voorzitter Dagelijks bestuur NEF onbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd
Eigenaar Pretios te De Westereen bezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl