Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar(Sociaal Links) is wethouder in Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

 • Bedrijfsvoering & organisatie
 • Inkoop en aanbesteing
 • Financiën en belastingen
 • Dienstverlening (DVO/ Burgerzaken/ KCC/ Dorpsloket)
 • Ontvlechting centrumregeling en opbouw nieuwe organisatie

Mienskip

 • Cultuur

Soarch en Wolwêzen

 • Armoedebestrijding
 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • Inburgering en statushouders

Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

 • Werkgelegenheid en Dokwurk
 • Sociale zaken / inkomensondersteuning
 • Economie
 • Kabelnoord
 • Recreatie en toerisme
 • Fairtrade

Nevenfuncties

Voorzitter Dagelijks bestuur Dokwurkonbezoldigd
Voorzitter Algemeen bestuur Dokwurkonbezoldigd
AB lid  Marrekriteonbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichtingonbezoldigd
Vertegenwoordiger AV Kabel Noordonbezoldigd
Eigenaar Pretios te De Westereenbezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0511) 71 70 00
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl