Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar

Wethouder Rommy Kempenaar
Wethouder Rommy Kempenaar (Sociaal Links)

Rommy Kempenaar (Sociaal Links) is wethouder in Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

  • Bedrijfsvoering
  • Financiën, belastingen

Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

  • Werkgelegenheid / participatiewet (NEF)
  • Sociale zaken / inkomensondersteuning
  • Economie / inkoop

Nevenfuncties

Voorzitter Dagelijks bestuur NEF onbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd
Eigenaar Pretios te De Westereen bezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl