Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar

Wethouder Rommy Kempenaar (Sociaal Links)
Wethouder Rommy Kempenaar (Sociaal Links)

Rommy Kempenaar (Sociaal Links) is wethouder in Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

  • Financiën, belastingen

Mienskip

  • Cultuur

Soarch en Wolwezen

  • Armoedebeleid

Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

  • Werkgelegenheid / participatiewet (NEF)
  • Sociale zaken / inkomensondersteuning
  • Economie / inkoop
  • Recreatie en toerisme

Nevenfuncties

Voorzitter Dagelijks bestuur NEF onbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd
Eigenaar Pretios te De Westereen bezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl