Ronald Dijksterhuis

De burgemeester en het college worden ondersteund door het ambtelijke apparaat van de gemeente Dantumadiel. Zij doen dit onder leiding van de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris, die ook algemeen directeur is. De gemeentesecretaris wordt benoemd en ontslagen door het college. Hij is ook aanwezig bij de vergaderingen van het college. De ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft het voorbereiden van voorstellen en het uitvoeren van besluiten.

Per 1 juni 2017 is Ronald Dijksterhuis gemeentesecretaris.

Nevenfuncties

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio Fryslân                           piketvergoeding
Ambtelijk secretaris Van Sytzama Stichting                                                             onbezoldigd
Lid AR (lokaal bestuur) GBS De Schakel te Dokkum                                             onbezoldigd
Lid kerkenraad CGK De Oase te Dokkum                                                            onbezoldigd

Contact met de gemeentesecretaris

Voor een afspraak met de gemeentesecretaris kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0511) 71 70 00
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl