U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Sko ris oan

Onder deze titel vinden gedurende deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het college van BenW van de gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners, ondernemers, en verenigingen. Ontmoetingen aan de ontbijttafel, op locatie, bij mensen thuis, op het gemeentehuis, óf in de dorpen.

Wat heeft u als 65 plusser nodig om zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal te leven? Hoe wilt u ouder worden in uw eigen omgeving? Wat kunt u hier zelf aan doen? En wat kan de gemeente daar in betekenen? Om daar achter te komen organiseren we dit najaar een drietal bijeenkomsten in onze gemeente.  U kunt op deze bijeenkomsten ideeën aandragen, problemen aankaarten of aangeven wat volgens u beter of anders kan.  

Wij organiseren deze specifieke bijeenkomsten in nauw overleg met Zorgbelang.

Burgercompetenties

Tijdens de drie bijeenkomsten geeft Zorgbelang een uitleg over het project “Burgercompetenties”. Dit gaat over wat u nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en hoe u hierin het beste ondersteund kunt worden. De gemeente Dantumadiel is ook deelnemer in dit project en zal op basis van de uitkomsten volgend jaar vervolgstappen ondernemen.

Wilt u aanschuiven bij het college van B en W?
U bent van harte welkom op één van onderstaande bijeenkomsten. U hoeft zich hier niet voor aan te melden.

Data  Dorp Locatie
26 september  19.30-21.30 uur Damwâld De Kruisweg
30 september  19.30-21.30 uur Feanwâlden De Schierstins
03 oktober       19.30-21.30 uur De Westereen Old Dutch

Gedurende 2019 schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk ontbijt. Iedereen is van harte welkom en het gesprek mag overal over gaan!

Iedereen is tussen 08.30 uur en 09.30 uur van harte welkom en het gesprek mag overal over gaan!

Data 

Dorp

Locatie

17 september

Feanwâlden

De Schierstins

28 september

De Falom

Burendag (onder voorbehoud)

15 oktober

Readtsjerk

De Trochreed

26 november Wâlterswâld De Nije Warf

Aanmelden is gewenst via e-mail brochje@dantumadiel.frl.

Terugblik

Aan alle aanwezigen wordt gevraagd “Wat haldt jo dwaande?”. Het college geeft op alle vragen, ideeën, en opmerkingen van de inwoners een terugkoppeling.

Dit college wil ruimte geven aan haar inwoners en niet zelf alles bepalen. Om de wensen per dorp te verkennen en op te halen maakte het college in 2019 een ronde langs alle dorpen. Deze ‘Dorpenronde’ bestond uit een serie bijeenkomsten waar inwoners de kans kregen om mee te denken over de toekomst van hun dorp.

De gesprekken gingen over verschillende thema’s: Bouwen en Wonen, Welzijn, Werk en Inkomen, Verkeer en Openbare ruimte, maar ook over de dienstverlening binnen de gemeente of over bijvoorbeeld burgerinitiatieven. 

Terugkoppeling

De dorpenronde is inmiddels afgerond.  Hieronder vindt u per dorp de door het college beloofde terugkoppeling.