Sko ris oan

‘Sko ris oan’ (schuif ‘s aan)!

Onder deze titel vinden gedurende deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het college van BenW van de gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners, ondernemers, en verenigingen. Ontmoetingen aan de ontbijttafel, op locatie, bij mensen thuis, op het gemeentehuis, óf in de dorpen.

Live-uitzending over het wonen in Dantumadiel

Kijk op wonen

Maandagavond 18 januari 2021vond er een live-uitzending plaats over het wonen in de gemeente, via Facebook. >Lees verder

Sko Ris Oan 65+

Wat heeft u als 65 plusser nodig om zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal te leven? Hoe wilt u ouder worden in uw eigen omgeving? Wat kunt u hier zelf aan doen? En wat kan de gemeente daar in betekenen? Om daar achter te komen organiseren we dit najaar een drietal bijeenkomsten in onze gemeente.  U kunt op deze bijeenkomsten ideeën aandragen, problemen aankaarten of aangeven wat volgens u beter of anders kan.  

Wij organiseren deze specifieke bijeenkomsten in nauw overleg met Zorgbelang.

Burgercompetenties

Tijdens de drie bijeenkomsten geeft Zorgbelang een uitleg over het project “Burgercompetenties”. Dit gaat over wat u nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en hoe u hierin het beste ondersteund kunt worden. De gemeente Dantumadiel is ook deelnemer in dit project en zal op basis van de uitkomsten volgend jaar vervolgstappen ondernemen.

Inmiddels hebben alle bijeenkomsten plaatsgevonden. Mogelijk volgen er nieuwe data.

Brochje mei BenW

Gedurende 2019 schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk ontbijt. Iedereen is van harte welkom en het gesprek mag overal over gaan!

Iedereen is tussen 08.30 uur en 09.30 uur van harte welkom en het gesprek mag overal over gaan!

Inmiddels hebben alle bijeenkomsten plaatsgevonden. Mogelijk volgen er nieuwe data

Terugblik

Aan alle aanwezigen wordt gevraagd “Wat haldt jo dwaande?”. Het college geeft op alle vragen, ideeën, en opmerkingen van de inwoners een terugkoppeling.

Dorpenronde

Dit college wil ruimte geven aan haar inwoners en niet zelf alles bepalen. Om de wensen per dorp te verkennen en op te halen maakte het college in 2019 een ronde langs alle dorpen. Deze ‘Dorpenronde’ bestond uit een serie bijeenkomsten waar inwoners de kans kregen om mee te denken over de toekomst van hun dorp.

De gesprekken gingen over verschillende thema’s: Bouwen en Wonen, Welzijn, Werk en Inkomen, Verkeer en Openbare ruimte, maar ook over de dienstverlening binnen de gemeente of over bijvoorbeeld burgerinitiatieven. 

Terugkoppeling

De dorpenronde is inmiddels afgerond.  Hieronder vindt u per dorp de door het college beloofde terugkoppeling.