Sko ris oan

Onder deze titel vinden deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het college van B en W van de gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners, ondernemers, en verenigingen. Ontmoetingen aan de ontbijttafel, op locatie, bij de mensen thuis, op het gemeentehuis, óf in de dorpen.

Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk ontbijt. Iedereen is van harte welkom en het gesprek mag overal over gaan!

Iedereen is tussen 08:30 uur en 09:30 uur van harte welkom en het gesprek mag overal over gaan!

Data 2019:

Dorp:

Locatie:

26 februari

De Westereen

Old Dutch

09 april

Driezum

De Nije Warf  (Wâlterswâld)

14 mei

Damwâld

De Krúswei

25 juni

Feanwâldsterwâl

´t Dûke Lûk

10 september

Feanwâlden

De Schierstins

28 september

De Falom

Burendag (onder voorbehoud)

15 oktober

Readtsjerk

De Trochreed

26 november Wâlterswâld De Nije Warf

Aanmelden is gewenst via e-mail brochje@dantumadiel.frl.

Terugblik
Aan alle aanwezigen wordt gevraagd “Wat haldt jo dwaande?”. Het college geeft op alle vragen, ideeën, en opmerkingen van de inwoners een terugkoppeling.

Dit college wil ruimte geven aan haar inwoners en niet zelf alles bepalen. Om de wensen per dorp te verkennen en op te halen maakt het college een ronde langs alle dorpen. Deze ‘Dorpenronde’ bestaat uit een serie bijeenkomsten waar je de kans krijgt om mee te denken over de toekomst van jouw dorp.

We starten om 19:30 uur. Het gesprek kan gaan over verschillende thema’s: Bouwen en Wonen, Welzijn, Werk en Inkomen, Verkeer en Openbare ruimte, maar ook over de dienstverlening binnen de gemeente of over bijvoorbeeld burgerinitiatieven. Misschien zijn er ook nog andere onderwerpen die jou bezig houden.

Per dorp wordt er via de krant en deze website terug gekoppeld wat de stand van zaken is.

Data 2019:

Dorp:

Locatie:

25 februari

Feanwâlden / Feanwâldsterwâl

De Schierstins (Feanwâlden)

04 maart

Readtsjerk

De Trochreed

11 maart

Damwâld

Dorpshuis De Krúswei

18 maart

De Westereen

Old Dutch

01 april

Rinsumageast / Sibrandahûs

MFC De Beijer (Rinsumageast)

15 april

Driezum / Wâlterswâld

Dorpshuis De Nije Warf (Wâlterswâld)