U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Slopen

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

Voordat u gaat slopen moet u eerst het bouwjaar weten van het bouwwerk waar de sloopwerkzaamheden plaats vinden. Indien het bouwwerk voor 1 januari 1994 gebouwd is moet u een asbestinventarisatierapport laten maken door een gecertificeerd bedrijf. U dient dit rapport bij sloop in uw bezit te hebben, ook als u geen asbest sloopt.

U hoeft geen asbestinventarisatierapport te hebben als de sloopwerkzaamheden vallen onder de categorie die door een particulier mogen worden uitgevoerd. Dit betreft alleen hechtgebonden materialen die geschroefd zijn. In dat geval mag maximaal 35 m2 éénmalig per perceel verwijdert worden.

Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

 • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt
 • U bij de sloop asbest verwijdert. In dat geval moet u altijd in het bezit zijn van een geldig asbestinventarisatierapport. (een asbest inventarisatierapport is maximaal 3 jaar geldig)

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Wanneer hoef ik niets te melden?

 • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt én
 • Als u bij de sloop geen asbest verwijdert en
 • Als de sloopwerkzaamheden geen erkend monument betreffen
 • Als de sloopwerkzaamheden niet verricht worden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan

Sloopmelding

 • Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden
 • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • 4 weken nadat u deze brief ontvangen hebt, kunt u beginnen met slopen
 • Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest? Doe de sloopmelding dan 5 werkdagen van te voren
 • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • U kunt dan meteen beginnen met de werkzaamheden

Omgevingsvergunning

 • Vraag de omgevingsvergunning minimaal 8 weken voor de werkzaamheden aan
 • Binnen 8 weken weet u of u de omgevingsvergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd
 • Beslist de gemeente niet in deze tijdsperiode? Dan krijgt u de vergunning automatisch
 • Is het een ingewikkelde aanvraag? Dan hoort u binnen 26 weken of u een vergunning krijgt. Ook dit kan verlengd worden met 6 weken

Welke gegevens hebt u nodig bij de sloopmelding?

 • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • Naam en adres van diegene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • Gegevens van de materialen die u gaat afvoeren

Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning is geen vast bedrag. Dit hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan.