Sportaccommodaties en velden huren

Algemeen

De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Bijvoorbeeld een sporthal, sportzalen en -terreinen. De gemeente verhuurt deze aan sportverenigingen. U kunt ook voor een bepaalde activiteit een accommodatie huren. Bijvoorbeeld voor bedrijfssportwedstrijden of toernooien.

Goed om te weten

  • U dient een aanvraag in bij de gemeente en kijkt dan of de accommodatie vrij is
  • In de zomermaanden zijn de sportvelden een bepaalde periode niet toegankelijk en worden in die vastgestelde periode niet verhuurd
  • Wilt u een sportaccommodatie huren? Dan graag het onderstaande aanvraagformulier volledig invullen en 2 weken van te voren retour mailen naar sport@dantumadiel.frl 

Aanvragen