Starterslening

Algemeen

Bent u van plan voor het eerst een eigen woning te kopen in de gemeente Dantumadiel, maar krijgt u de financiering niet helemaal rond? Dan kan de starterslening mogelijk iets voor u betekenen.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten tot maximaal de Loan te Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank.

De Starterslening bestaat uit twee delen:


Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening
Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening


Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Wat u moet weten?

Om in aanmerking te komen voor een Starterslening zijn er een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen:

 • U bent een starter die in Nederland woont, verblijfsgerechtigd is en op het moment van de aanvraag in Nederland zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewoont of inwonend is
 • U koopt een bestaande woning, niet zijnde een huurwoning, in de gemeente Dantumadiel
 • De verwervingkosten van deze woning zijn in totaal niet hoger dan € 280.000,-
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek worden verstrekt onder NHG
 • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000,-
 • U bent niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning
 • U gaat de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf bewonen
 • Wilt u weten of u voor de Starterslening in aanmerking komt en wat de maximale hoogte van uw lening is? Gebruik dan deze rekenhulp

Let op: deze rekenhulp is indicatief. Wij (SVn) toetsten uw aanvraag op daadwerkelijke (financiële) haalbaarheid. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitkomsten van de rekenhulp.

Wat moet ik doen?

Als u voldoet aan alle hiervoor genoemde voorwaarden, dan kunt u een Starterslening aanvragen.

 • Door middel van het verzoekformulier (te downloaden onder Documenten) kunt u een aanvraagformulier voor de Starterslening verkrijgen. Bij het verzoek moet een kopie van de ondertekende koopovereenkomst worden gevoegd.
 • De gemeente toetst vervolgens of u aan de voorwaarden voldoet. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet stuurt de gemeente u een toewijzingsbrief en een (digitale) aanvraagset voor de Starterslening. Mocht u niet aan de voorwaarden voldoen dan wijst de gemeente uw verzoek af.
 • U vult vervolgens het aanvraagformulier volledig in, verzamelt de benodigde informatie (zie checklist) en stuurt uw aanvraag naar SVn.
 • Per post: SVn, Postbus 40, 3800 AA Amersfoort, of
 • Digitaal: kredietverlening@svn.nl
 • Als alle door u aangeleverde stukken akkoord zijn, toetst het SVn uw aanvraag op basis van de voorwaarden van uw gemeente en Nationale Hypotheek Garantie. Als blijkt dat u de Starterslening financieel kan dragen, stuurt de SVn u een offerte. Als blijkt dat u de Starterslening niet kunt dragen of u voldoet niet aan onze voorwaarden, dan ontvangt u een afwijzing.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden en u de lening financieel kunt dragen, sturen wij u een offerte voor de Starterslening en de Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen. Ook ontvangt u een gestandaardiseerd informatieblad: European Standard Information Sheet (ESIS), waarop de belangrijkste informatie over de lening is weergegeven. U stuurt vervolgens de getekende offerte terug naar ons.
 • De aktestukken worden na ontvangst van uw getekende Starterslening-offerte en de offerte van de eerste geldverstrekker binnen 3 werkdagen door ons opgemaakt en naar de door u opgegeven notaris gestuurd. U ontvangt hierover van ons bericht. Vervolgens maakt u zelf een afspraak bij de notaris voor het passeren van beide aktes. De notaris maakt een afrekeningsnota op en stuurt die naar ons. Na binnenkomst van de afrekeningsnota maakt SVn het geld over naar de notaris. U kunt daarna de akte passeren. De akte voor uw eerste hypotheek passeert u dan ook gelijk

Meer informatie

Als u vragen hebt over de Starterslening, dan kunt u contact opnemen met Ida Witteveen, via e-mail info@dantumadiel.frl.