Stempas en kiezerpas

U krijgt - maximaal 14 dagen voor de verkiezingen - op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.

Op de stempas staat het adres die het dichtstbij is voor u. Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. 

U neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Kunt u niet zelf stemmen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen. Als u voldoet aan de voorwaarden om te stemmen krijgt u een stempas. Een stempas is geldig voor één verkiezing. Op de stempas staat voor welke verkiezing deze is.

Bij verhuizing

Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen. 

Vervangende stempas

Heeft u geen stempas gekregen of bent u uw stempas verloren? Dan kunt u bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dit moet bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2024) woonde. Dat kan schriftelijk of mondeling. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 binnen zijn. Via de email kunt u uw verzoek sturen naar: verkiezingen@dantumadiel.frl. Bij deze aanvragen moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen. U kunt de aanvraag hier downloaden. Wilt u liever langskomen op het gemeentehuis in Damwâld? Dan kan dit tot woensdag 5 juni 2024 tot 12:00 uur. U hoeft hier geen afspraak voor te maken. Neem uw legitimatiebewijs mee. 

Kiezerspas 

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd.

Schriftelijke aanvraag

U kunt een schriftelijk verzoek aanvragen voor een kiezerspas uiterlijk op maandag 3 juni 2024. U kunt het aanvraagformulier voor een kiezerspas hier downloaden. Heeft u al een stempas in huis, dan kunt u deze bij het verzoek mee sturen.

Mondelinge aanvraag

Wilt u liever langskomen voor het aanvragen van een kiezerspas? Dit kan tot woensdag 5 juni 2024 tot 12:00 uur. U gaat naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat ingeschreven. Daar kunt u de stempas vervangen door een kiezerspas.

Adresgegevens

U kunt het verzoek voor het aanvragen van een kiezerspas versturen naar het volgende adres:

Gemeente Dantumadiel
Postbus 22
9104 ZG Damwâld