Subsidie dorpsfeesten

Organiseert u een dorpsfeest voor mensen uit uw dorp? En is er niet genoeg geld om die activiteit te bekostigen? Dan kunt u subsidie bij de gemeente aanvragen.

Goed om te weten

De subsidie bestaat uit een bedrag van maximaal € 2.500,-
Subsidie wordt verleend aan een feest dat voor de eigen inwoners wordt georganiseerd. De subsidieregeling en de toelichting vindt u hieronder.

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Voor de activiteit moet er evenementenvergunning dorpsfeesten/optochten zijn aangevraagd;
  • de activiteit is openbaar toegankelijk;
  • de activiteit richt zich op inwoners van de gemeente Dantumadiel.

Wie kan subsidie aanvragen?

Dorpsbelangen en feestcommissies.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet schriftelijk worden aangevraagd, minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor het aanvragen van de subsidie feesten dorpen kunt u het aanvraagformulier downloaden en mailen naar subsidiebureau@dantumadiel.frl of u belt ons op (0511) 71 70 00. 

Telefonisch zijn wij maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.30 – 12:00  en van 13:00-16:30 uur. Op vrijdag van 8.30-12.00 uur. We helpen u graag.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Onderdeel van iedere subsidieaanvraag zijn een omschrijving van de activiteit en eventueel een begroting. U kunt deze informatie vermelden op het aanvraagformulier, maar u kunt er ook voor kiezen om een of meerdere bijlagen aan de aanvraag toe te voegen.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2020 en eventuele aanvullende subsidieregels. Deze treft u hieronder aan. Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie aangevraagd kan worden, verplichtingen voor een subsidieontvanger en redenen waarom een aanvraag kan worden geweigerd. U ontvangt binnen acht weken na ontvangst bericht over uw aanvraag.