Subsidieregeling verduurzaming

Wie kunnen aanvragen?

Besturen van dorpshuizen, sportverenigingen, kerken, culturele instellingen en jeugdhonken met een eigen accommodatie (die minimaal 26 weken per jaar gebruikt wordt) in de gemeente Dantumadiel. 

Goed om te weten

  • De hoogte van de subsidie bedraagt, per aanvraag, maximaal 50% van de daadwerkelijke kosten van de duurzaamheidsmaatregelen.
  • Per subsidieaanvraag wordt er maximaal € 20.000,- toegekend
  • Het subsidieplafond is € 300.000,-
  • De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidieregeling

De subsidieregeling en het aanvraagformulier vindt u hieronder.