Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Lijstnr Aanduiding van de politieke groepering Aantal Stemmen
1 CDA 1946
2 Gemeentebelangen Dantumadiel 1257
3 Sociaal Links 1605
4 ChristenUnie 1291
5 FNP 805
6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 752
7 VVD 257
8 Belang van Nederland (BVNL) 597
     
  Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 8510
  Aantal blanco stemmen 17
  Aantal ongeldige stemmen 17
  Aantal kiezers 8544
  Aantal kiesgerechtigden 15183
  Opkomstpercentage 56,27%
Partij Aantal zetels
CDA 4

Gemeentebelangen Dantumadiel

3

Sociaal Links

3

ChristenUnie

3

FNP

2

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

1

VVD

0

Belang van Nederland (BVNL)

1
Totaal aantal zetels 17

De bovenstaande tabellen zijn bijgewerkt na de zitting van het centrale stembureau op 21 maart 2022, om 10 uur.