Veel gestelde vragen Verkeer

Algemeen

Veel gestelde vragen over verkeer.

Verkeersregels

Onvoldoende voorrang krijgen, terwijl er wel een voorrangssituatie is

Er is verschil tussen voorrang hebben en voorrang krijgen.
Er zijn verkeersregels die maken dat u in bepaalde situaties voorrang moet verlenen.
Als u volgens de regels voorrang zou moeten krijgen, maar de ander u geen voorrang geeft, dan mag u geen voorrang nemen.
De rol van de gemeente is om zo duidelijk mogelijk te maken welke regels waar gelden. Vindt u een voorrangssituatie onvoldoende duidelijk aangegeven? Dan kunt u de gemeente vragen dit te onderzoeken.

Voorrang van (brom)fietsers

U moet aan alle bestuurders (zoals auto’s, fietsers, bromfietsers, ruiters, begeleiders van vee) die VAN RECHTS komen voorrang geven. Dit moet altijd, behalve als er een voorrangsregeling geldt.

Parkeren

Er staat een auto voor mijn uitrit geparkeerd

Je mag niet voor een in- of uitrit parkeren. Andere weggebruikers kunnen de inrit of uitrit dan niet gebruiken. Weggebruikers horen te weten dat je niet voor een in- of uitrit mag parkeren. Gebeurt dit vaak, dan kan team Toezicht en Handhaving van de gemeente hierop controleren. In de avonduren zijn de toezichthouders publiek domein niet aanwezig, dan kunt u contact opnemen met de politie (0900 8844).

Er staat een auto op de stoep geparkeerd

Hetzelfde geldt voor parkeren op de stoep. Andere weggebruikers kunnen de stoep dan niet gebruiken. Weggebruikers horen te weten dat je niet op een stoep mag parkeren. Gebeurt dit vaak, dan kan de gemeente hierop controleren. Neem in dat geval contact op met team Toezicht en Handhaving van de gemeente.

Kunnen er bij mij in de straat gele strepen worden aangebracht?

Er wordt bijvoorbeeld vaak op de stoep geparkeerd. Dit soort parkeergedrag valt onder ‘hinderlijk parkeren’. Weggebruikers horen te weten dat je niet op een stoep of voor een uitrit mag parkeren.

Hiervoor zijn dus geen extra maatregelen, zoals gele strepen, extra borden, paaltjes of witte kruizen nodig. De gemeente kan hier wel op handhaven. Neem in dat geval contact op met team Toezicht en Handhaving van de gemeente.

Parkeren van voertuigen die het uitzicht belemmeren

Het is verboden een voertuig dat, inclusief de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter binnen de bebouwde kom te parkeren.

Voertuigen die het uitzicht belemmeren:
Het hierboven genoemde verbod geldt niet tijdens het uitvoeren van het werk waarvoor de aanwezigheid van het voertuig noodzakelijk is. 

Parkeren van campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens

U mag uw camper, kampeerauto, caravan of kampeerwagen tijdelijk langs de weg parkeren. Dit mag niet langer dan drie dagen achter elkaar. Dit geeft mensen de mogelijkheid om de caravan of aanhanger klaar te maken voor bijvoorbeeld de vakantie.

Of de gemeente meer parkeerplaatsen kan aanleggen hangt af van de ernst van het probleem.
Parkeren voor de woning is geen recht. De gemeente vindt het acceptabel wanneer u binnen 100 meter vanaf uw woning kunt parkeren. Dit kan betekenen dat u in een andere straat moet parkeren. In het centrum van een dorpskern of de stad kan de afstand zelfs meer dan 100 meter zijn.

Bij de vraag om meer parkeerplaatsen speelt ook mee of het mogelijk en wenselijk is. Extra parkeerplaatsen kosten bijna altijd groen of speelplekken. Dat is niet altijd gewenst voor de leefbaarheid in de wijk.

De gemeente combineert de werkzaamheden aan een weg zoveel mogelijk. Wanneer er onderhoud aan de weg of het riool gepland is, gaan we de indeling van die weg bekijken. Als het gewenst en mogelijk is, kan de gemeente het wegontwerp aanpassen, zoals bijvoorbeeld extra parkeerruimte.

Gehandicaptenparkeerplaats

Informatie over het aanvragen van een invalidenparkeerplaats vindt u door te zoeken op deze pagina naar gehandicaptenparkeerkaart. 

Maximum snelheid

Kunnen er (extra) snelheid remmende maatregelen in mijn straat komen?

Als een straat gepland staat voor onderhoud, dan bekijken we of we deze straat moeten aanpassen. De gemeente houdt dan rekening met de verkeersveiligheid.

Zo bepalen we of we snelheid remmende maatregelen willen uitvoeren. Maar het gemeentebestuur beslist.

Bij doorgaande routes of ontsluitingswegen hoeven we niet te wachten tot het moment dat de weg voor onderhoud gepland staat. Dan kan de gemeente ook tussentijds bepalen of er snelheid remmende maatregelen nodig zijn.

Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur of 80 km/uur is de gemeente terughoudend in het toepassen van snelheid remmende maatregelen.

Elektronische snelheidsdisplay aanvragen

De gemeente heeft een aantal elektronische snelheidsdisplays.
Het is mogelijk om tijdens een periode van vier weken een snelheidsdisplay op te hangen. De ervaring is dat dit een positief gevolg heeft op de gereden snelheid.

U kunt een elektronische snelheidsdisplay aanvragen via verkeersmeldpunt@dantumadiel.frl 
Graag met vermelden van gegevens over de gewenste plek en een inhoudelijke uitleg.

Om een snelheidsdisplay in te kunnen zetten, moet de plek aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Lantaarnpalen die hoog en stevig genoeg zijn om een display aan op te kunnen hangen;
  • Geen overlast voor langsrijdend verkeer. Dit betekent dat we de snelheidsdisplays meestal niet in kunnen zetten in straten met lage lantaarnpalen.
  • Zijn de langsrijdende auto’s goed waarneembaar door de radar van de display?

In mijn straat geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Kan de gemeente hier op snelheid handhaven?

Snelheidshandhaving is een taak van de politie. Snelheidscontroles op wegen binnen 30km-zones hebben geen voorrang bij politie en Openbaar Ministerie. Op andere wegen is dit vaak wel mogelijk.

Kan er in mijn straat met een maximum snelheid van 30 km/uur een zebrapad komen?

Bij het aanleggen van wegen houdt de gemeente rekening met de eisen van Duurzaam Veilig. Deze zijn  bedoeld om het aantal ernstige verkeersslachtoffers te verkleinen.

De gemeente legt in principe geen zebrapad aan in een 30 km/uur gebied.
Daarnaast is het zo dat er alleen op plaatsen met een grote voetgangersstroom gedurende de dag een zebrapad mogelijk is. Als een zebrapad te weinig wordt gebruikt creëert dit schijnveiligheid.

Binnen 30 km/uur gebieden rijdt vooral bestemmingsverkeer. De bestuurders weten of er veel of weinig voetgangers gebruikmaken van een zebrapad. Als voetgangers een zebrapad weinig gebruiken, gaan bestuurders er minder op letten. Dan is de kans groot dat ze een overstekende voetganger niet opmerken. Dit bedoelen we met de schijnveiligheid van een zebrapad.

In mijn straat, waar de maximumsnelheid 30 km/u is, wordt veel harder gereden. Kunnen hier snelheid remmende maatregelen komen?

De politie heeft in het verleden geregeld metingen gehouden op verschillende 30km/uur wegen. In bijna alle gevallen bleek er geen sprake van structureel te hard rijden. Snelheid remmende maatregelen zijn daarom in de meeste gevallen niet nodig.

Als een straat gepland staat voor onderhoud, dan bekijken we als gemeente of we deze straat moeten aanpassen. De gemeente houdt dan bijvoorbeeld rekening de verkeersveiligheid.
Zo bepaalt de gemeente of snelheid remmende maatregelen een oplossing zijn. Maar het gemeentebestuur beslist.

Kunnen er herhalingsborden 30km/uur of 60km/uur worden geplaatst?

De regels van een 30 km/uur of 60km/uur zone zijn van kracht totdat u het verkeersbord ‘einde 30km/uur of 60km/uur zone’ tegenkomt. Dit betekent dat niet na elke zijstraat een herhalingsbord geplaatst hoeft te worden. In enkele gevallen zijn de 30 km/uur of 60km/uur zones groot en uitgestrekt. Dit zijn vaak ook wegen die niet direct de uitstraling hebben van een 30 km/uur of 60km/uur straat. In die gevallen kan de gemeente besluiten om de weggebruikers te herinneren aan het feit dat ze zich binnen de 30 km/uur- of 60km/uur zone bevinden. Meestal staat op deze plekken al een herhalingsbord.

In alle andere gevallen plaatst de gemeente geen herhalingsborden.

Verkeersborden

Kan de gemeente een extra verkeersbord plaatsen om de situatie te verduidelijken?

De gemeente is er voorzichtig met het plaatsen van extra verkeersborden. . Dit om te voorkomen dat er teveel verkeersborden langs de weg staan. Teveel verkeersborden zorgen voor een rommelig en onduidelijk beeld.

Dit betekent dat de gemeente probeert om zo min mogelijk verkeersborden te plaatsen, zolang hierdoor geen onwettelijk en verkeerde verkeerssituatie ontstaat.

Kan de gemeente een bord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ plaatsen?

Handhaving van dit verbod is geen taak van de gemeente, maar van de politie. Op wegen waar onder verkeersborden het onderbord met ‘uitzondering van bestemmingsverkeer’ hangt, vindt aan de hand van jurisprudentie geen handhaving plaats.

De gemeente probeert dan ook om zo min mogelijk verkeersborden te plaatsen, zolang hierdoor geen wettelijk en verkeerde verkeerssituatie ontstaat.

Elektrisch opladen

Kan ik een oplaadpaal voor mijn elektrische auto krijgen?

Op de website oplaadpunten.nl vindt u alle openbare laadpunten in de gemeente Dantumadiel en andere gemeenten. Een laadpaal aanvragen kan via www.laadpaalnodig.nl daar staan ook de voorwaarden beschreven.

Waar kan ik een storing melden over een elektrische oplaadpaal?

Bij storing van het laadpunt belt u het storingsnummer dat op de laadpaal staat. Geef bij de melding ook het paalnummer door. Heeft u andere vragen kijk dan op de website van de energieleverancier. Dit is eveneens op de laadpaal vermeld.

Wat zijn de regels voor parkeren bij een elektrische oplaadpaal?

U herkent de parkeerplaatsen bij de laadpunten aan een P-bord en onderbord met de tekst: 'Opladen elektrische voertuigen'. Een laadpaal op straat heeft meestal twee laadpunten, zodat twee auto’s tegelijk hun accu kunnen opladen.

Bij een elektrische oplaadpaal zijn altijd 1 of 2 parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. Aan de pijlen onder het verkeersbord en het kruis in de parkeerplaats kunt u zien welke plekken gereserveerd zijn.

De gereserveerde oplaadplekken zijn alleen bedoeld voor elektrische auto’s die aan de oplaadpaal zijn aangesloten. Zolang uw auto aan het opladen is, mag de auto in het parkeervak staan. Is uw accu vol? Verplaats dan uw auto zodat iemand anders de laadpaal kan gebruiken.

Is het parkeervak niet gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s, maar staat er wel een laadpaal naast? Dan kunt u daar gewoon laden. Een niet elektrische auto mag ook parkeren op dit parkeervak.

Gebeurt het vaak dat u niet kunt opladen omdat er een niet elektrische auto op het niet gereserveerde parkeervak bij de oplaadpaal staat? Dan kunt u vragen om een gereserveerde plek van dit parkeervak te maken.

Als de elektrische oplaadpaal binnen de blauwe zone staat en de gereserveerde parkeerplaatsen langs een blauwe zone liggen, dan moet u de parkeerschijf of parkeerontheffing gebruiken.

Wegmarkering

Kan de gemeente extra belijning aanbrengen?

De gemeente combineert de werkzaamheden aan een weg zoveel mogelijk. Wanneer er onderhoud aan de weg of het riool gepland staat, gaan we de indeling van die weg bekijken. Dan kijken we ook of andere of aanvullende markering gewenst is. Belijning valt hier ook onder.
Het gemeentebestuur besluit of dit ook uitgevoerd kan worden.

Kan de gemeente een zebrapad aanleggen?

In 30 km/uur zones
In een 30 km/uur gebied leggen we geen zebrapaden aan.
Alleen op plaatsen met een grote voetgangersstroom gedurende de dag is de aanleg van een zebrapad mogelijk. Als er niet vaak genoeg mensen oversteken dan leidt een zebrapad tot schijnveiligheid.

Binnen een 30 km/uur gebied rijdt vooral bestemmingsverkeer. De bestuurders weten of er veel of weinig voetgangers het zebrapad gebruiken. Wordt een zebra weinig gebruikt, dan gaan bestuurders er minder op letten. Dan is de kans groot dat ze een overstekende voetganger niet opmerken. Dit is de schijnveiligheid van een zebrapad.

Op ontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur

Vindt de gemeente de plek ook geschikt, dan kan de gemeente een voetgangersoversteekplaats met zebra aanleggen. Is er een echt oversteekprobleem, dan heeft een middengeleider of middeneiland de voorkeur. Hiermee kunnen voetgangers de weg in twee fasen oversteken.

Een geschikte plek voor een zebrapad is een plek waar vrijwel de hele dag door veel mensen oversteken. De drukte op de weg speelt ook een rol. Op hele drukke wegen is het moeilijk om over te steken. Daar kan een zebrapad zinvol zijn.

Overige verkeersvoorzieningen

Kan de gemeente een spiegel plaatsen om het zicht te verbeteren?

De gemeente is erg voorzichtig met het plaatsen van verkeersspiegels. Een spiegel is in de meeste gevallen geen oplossing voor het probleem.

Vaak zorgen verkeersspiegels voor een verkeerd beeld van de verkeerssituatie. Zo zijn fietsers en voetgangers nauwelijks zichtbaar omdat ze door de spiegel veel kleiner lijken. En het is moeilijk om via de spiegel de snelheid van een ander voertuig in te schatten.

Alleen in extreme situaties waar je helemaal niets ziet, voegen spiegels iets toe aan de verkeersveiligheid. Deze situatie komt nauwelijks voor in de gemeente. Er is daarom geen reden om een spiegel te plaatsen.