Verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip

Melding van vermoedelijke fouten in de stemopneming voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Als u het idee hebt dat uw stem niet goed verwerkt is, dan kunt u dat melden. Dit kan tussen 15 en 21 maart 2023. Op de website van de gemeente Leeuwarden staat een meldingsformulier voor de Provinciale Staten Verkiezing: melding provinciale staten Fryslân verkiezing – CS Gemeente Leeuwarden

Het centraal stembureau van Provincie Fryslân moet de melding vóór dinsdag 21 maart 16.00 uur ontvangen.

Voor de waterschapsverkiezingen kunt u het meldingsformulier Stemopneming Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023 gebruiken. U kunt dit formulier tot uiterlijk dinsdag 21 maart 10.00 uur invullen. Mailen mag ook. Download het formulier en mail het naar verkiezingen@wetterskipfryslan.nl

  • De meldingen beoordeelt het waterschap. Als het nodig is vragen ze de gemeente om verder onderzoek te doen.