Verkoop gemeentelijke groenstroken

Algemeen

In veel gevallen is het mogelijk om gemeentelijke groenstroken/snippergroen aan te kopen. We spreken van snippergroen als deze grond niet meer van openbaar belang is.

Wanneer komt u in aanmerking

De gemeente gebruikt onder andere de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria voor het verkopen van een groenstrook:

  • U bent eigenaar van het aangrenzende perceel.
  • Het stuk groen is niet meer van openbaar belang.
  • De gemeente kan het omliggende groen nog onderhouden.

Als voldaan wordt aan deze criteria wordt u als mogelijke koper gezien.

Procedure

De voorgenomen verkoop van een reststrook wordt gepubliceerd op de website (zie onderstaande link). De gemeente wacht 20 dagen na publicatie voordat er een koopovereenkomst wordt gesloten. In deze periode kunnen andere belangstellenden gemotiveerd aangeven dat zij ook belangstelling hebben voor het kopen van deze groenstrook.

Indien er meerdere belangstellenden zijn, wordt beoordeeld of de groenstrook nog voor verkoop in aanmerking komt.

Aanvragen

Hoe dient u een aanvraag in?

Als u aan bovengenoemde criteria voldoet, dan kunt u schriftelijk een aanvraag indienen. Vermeld hierin het volgende:

  • Uw persoonsgegevens
  • Uw motivatie
  • Een situatietekening

U kunt dit per post (zie adres hieronder) of per mail (grondzaken@dantumadiel.frl ) indienen bij de gemeente.

Gemeente Dantumadiel
t.a.v. Team Grondzaken
Postbus 22
9104 ZG Damwâld

Wat gebeurt er als de aanvraag is ingediend?

Na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling en krijgt u bericht of de grond wel of niet aan u wordt verkocht.

Verkoop / bekendmakingen