Vooroverleg / principeverzoek

Algemeen

Hebt u een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Of wilt u zeker weten of uw plan wel haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'vooroverleg', of ook wel 'principeverzoek'. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden.

Wat u moet weten

Aanvragen vooroverleg

Aanvragen gaat via het invullen van het formulier

U stuurt het formulier en de volgende stukken naar de gemeente.

 • Situatietekening (schaal 1:500 of 1:1000), bestaand en nieuw
 • Schetsplan (schaal 1:100) van bestaande en nieuwe situatie, plattegronden, doorsneden en gevels (alleen als dit nodig is om het bouwplan te kunnen beoordelen)
 • Omschrijving van het plan
 • Foto's van de bestaande situatie en de omgeving
 • Materialenlijst (als getoetst wordt aan welstand)

Opsturen

 • Stuur uw stukken per e-mail of per post naar de gemeente

Na de aanvraag

Wij controleren voor u of uw plannen voldoen aan het bestemmingsplan en aan de 'redelijke' eisen van welstand. Daarna krijgt u een advies op maat. U kunt dan direct een volledige en juiste aanvraag indienen die aan alle voorwaarden voldoet.

Schriftelijk bericht

Past uw vooroverleg niet binnen het bestemmingsplan? U krijgt hierover schriftelijk bericht. U kunt dan uw plannen aanpassen aan het bestemmingsplan. Ook kunt u de gemeente vragen om te onderzoeken of we toch kunnen meewerken aan uw bouwplan. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Wanneer wel vooroverleg?

Wanneer wel vooroverleg

 • Als uw bouwplannen afwijken van het bestemmingsplan.
 • Als u hulp nodig hebt bij het indienen van een omgevingsvergunning
 • Als u er zeker van wilt zijn dat uw aanvraag compleet is

Wanneer geen vooroverleg

 • Als u zeker weet dat u voor uw plannen geen omgevingsvergunning nodig hebt
 • Als uw plannen passen binnen het bestemmingsplan
 • Als u zeker weet dat u voor uw plannen geen welstandstoets nodig hebt
 • Als u zeker weet dat uw aanvraag compleet is, dus met alle stukken die nodig zijn

Kosten

Een vooroverleg over uw bouwplan kost € 118,65. U betaalt ook als blijkt dat uw bouwwerk vergunningsvrij kan worden uitgevoerd.

Vraagt u uw omgevingsvergunning aan binnen drie maanden na het vooroverleg? Dan verrekenen we de kosten van het vooroverleg met de leges van de aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarbij geldt een minimum legesbedrag van € 118,65. U ontvangt dus nooit geld terug.