Waarmerken kopie

Algemeen

Soms hebt u een gewaarmerkt kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het originele document.

Goed om te weten

Soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het document. Dit laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud van het document. U kunt het document meteen meenemen.

Niet waarmerken

Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. U kunt daarvoor terecht bij de instelling waar de diploma’s of getuigschriften zijn afgegeven.

Meenemen

  • Het originele document dat u wilt laten waarmerken. De gemeente maakt hier een kopie van
  • Een legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning

Kosten

Aan het waarmerken van een document zijn geen kosten verbonden.