U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. De waarde van uw woning of niet-woning zoals een kantoor of winkel staat in de WOZ-beschikking. U vindt de WOZ-beschikking op uw aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). De waarde van uw  woning is bepaald door vergelijking met de verkoopprijzen van soortgelijke woningen, die rond 1 januari 2020 (de waardepeildatum) zijn verkocht. Voor de niet-woningen, waaronder ook de bedrijven vallen, geldt een afwijkende methode van taxeren.

De taxateur en/of gemeente doet bij een woningtaxatie eerst onderzoek. Hij onderzoekt:

  • De eigenschappen van uw woning. Bijvoorbeeld of u een garage of dakkapel heeft en hoe groot uw woning is. De taxateur kijkt ook naar de kwaliteit van de woning en of de woning wordt onderhouden
  • De verkoopprijs van dezelfde soort woningen in de buurt. Het gaat om woningen die de afgelopen twee jaar zijn verkocht

Aldus vergelijkt hij uw woning met verkochte woningen en houdt hierbij rekening met de verschillen in eigenschappen. U kunt ieder jaar een taxatieverslag opvragen. In dit taxatieverslag staan de verkochte woningen waarmee uw woning is vergeleken.

Om de WOZ-waarde te beoordelen, kunt u dat taxatieverslag opvragen. Dat kan digitaal via de website www.mijnoverheid.nl. Door in te loggen met uw DigiD-inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u via de link > Wonen > WOZ-gegevens > het taxatieverslag inzien.

Staat uw WOZ beschikking niet op naam van een ‘natuurlijk persoon’ dan is het inloggen met de DigiD-inlogcode niet mogelijk. In dat geval kunt u voor het opvragen van een taxatieverslag contact opnemen met de gemeente.

Het WOZ-loket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen in de gemeente te raadplegen. Het WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden. Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het alléén om de WOZ-waarde van woningen en dus niet de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Het WOZ-loket is bereikbaar via: https://www.wozwaardeloket.nl

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vast. Dat doen we met de informatie die we hebben. Van een aantal objecten ontbreekt helaas een goede foto. Daarom hebben wij ons taxatiebureau Tog Nederland gevraagd om nieuwe foto’s te maken. Het is mogelijk dat de fotograaf ook bij u in de straat komt. De fotograaf belt niet aan, maar kan zich wel legitimeren, als u daarom vraagt.