Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Goed om te weten

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. De waarde van uw woning of niet-woning zoals een kantoor of winkel staat in de WOZ-beschikking. U vindt de WOZ-beschikking op uw aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). 

De waarde van uw  woning is bepaald door vergelijking met de verkoopprijzen van soortgelijke woningen, die rond 1 januari 2023 (de waardepeildatum) zijn verkocht. Voor de niet-woningen, waaronder ook de bedrijven vallen, geldt een afwijkende methode van taxeren.

De taxateur en/of gemeente doet bij een woningtaxatie eerst onderzoek. Hij onderzoekt:

  • De eigenschappen van uw woning. Bijvoorbeeld of u een garage of dakkapel heeft en hoe groot uw woning is. De taxateur kijkt ook naar de kwaliteit van de woning en of de woning wordt onderhouden
  • De verkoopprijs van dezelfde soort woningen in de buurt. Het gaat om woningen die de afgelopen twee jaar zijn verkocht

Aldus vergelijkt hij uw woning met verkochte woningen en houdt hierbij rekening met de verschillen in eigenschappen. U kunt ieder jaar een taxatieverslag opvragen. In dit taxatieverslag staan de verkochte woningen waarmee uw woning is vergeleken.

Voor WOZ waarde woningen geldt vanaf 2022 de gebruiksoppervlakte

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de waarde van uw woning niet langer uitgedrukt in een bedrag per kubieke meter maar in een bedrag per vierkante meter gebruiksoppervlakte. Dat is dit jaar dus voor het eerst. U vindt die oppervlakte in het taxatieverslag van uw woning. Dat verslag kunt u zelf raadplegen via (website gemeente). U kunt het ook bij ons opvragen.

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte van uw woning (het aantal vierkante meters) dat gebruikt kan worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. Aangebouwde delen die dicht zijn (zoals een garage, berging, erker aanbouw of dakkapel) horen ook bij de gebruiksoppervlakte.

 

Taxatieverslag

Om de WOZ-waarde te beoordelen, kunt u dat taxatieverslag opvragen. Dat kan digitaal via de website www.mijnoverheid.nl. Door in te loggen met uw DigiD-inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u via de link > Wonen > WOZ-gegevens > het taxatieverslag inzien.

Staat uw WOZ beschikking niet op naam van een ‘natuurlijk persoon’ dan is het inloggen met de DigiD-inlogcode niet mogelijk. In dat geval kunt u voor het opvragen van een taxatieverslag contact opnemen met de gemeente.

WOZ-waarde Woningen openbaar

Het WOZ-loket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen in de gemeente te raadplegen. Het WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden. Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het alléén om de WOZ-waarde van woningen en dus niet de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Het WOZ-loket is bereikbaar via: wozwaardeloket.nl