Woonthermometer

De Woonthermometer laat de woningbouwprojecten binnen de gemeente Dantumadiel zien. 

Dit document biedt een gestructureerd overzicht van alle lopende woningbouwinitiatieven, waarbij de voortgang en status van elk project in detail worden weergegeven. Met behulp van de Woonthermometer kunnen betrokken partijen, zoals instanties, projectontwikkelaars, inwoners en belanghebbenden, inzicht krijgen in de stand van zaken van de verschillende projecten.