Zorg en ondersteuning

Bent u op zoek naar informatie over zorg en ondersteuning in uw gemeente?

Op www.noordoosthelpt.nl vindt u handige informatie over:

  • Wonen en huishouding
  • Werk, geld en uitkering
  • Opvoeding en gezin
  • Opleiding en inburgering
  • Meedoen en gezond blijven
  • Wonen en huishouding
  • Zorgen voor een ander

Voor u, uw gezin of iemand uit de buurt.

Sociale kaart

Op Noordoosthelpt.nl vindt u een overzicht van organisaties die hulp, zorg en advies in uw buurt bieden. Of activiteiten, sport en ontmoeting organiseren. U vindt ze op de sociale kaart. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige. Zoek organisaties in de lijst of bekijk ze op de kaart.

Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, wonen, zorg en ondersteuning kunt u zich melden bij het team Wmo om een afspraak te maken met een consulent. Het voordeel is dat u op één plek bij één persoon terecht kunt met uw vragen. Soms is het lastig om uit te leggen wat uw vraag of probleem is. Het is daarom goed om het gesprek met de consulent voor te bereiden. Een handreiking vindt u onder het kopje 'documenten'.

U kunt een meldformulier invullen. Als u dit formulier invult, kunt u een gesprek aanvragen met een consulent van het team Wmo. In dit gesprek, wordt nagegaan welke problemen u ervaart bij het dagelijkse leven, en bekijken we samen welke ondersteuning u nodig heeft. Ook als u wijzigingen wilt doorgeven kan dat met het meldformulier.

Woonde u in 2018 in de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland c.a.? En heeft u een WMO-indicatie, meestal met eigen bijdrage CAK en/of maakte u gebruik van de algemene voorziening voor een schoon huis? Dan kunt u, als één van de onderstaande situaties volledig van toepassing is, een vergoeding krijgen voor de extra kosten die u maakt. Het gaat om uw situatie in 2018. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina over Meerkostenregeling op de website van Noordoosthelpt.nl.

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de AV Frieso zorgverzekering. Door onze samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar kunnen we u een ruime zorgvergoeding bieden voor een scherpe premie. Of u nu meer of minder zorg nodig heeft in 2018. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina over AV-Frieso op de website van Noordoosthelpt.nl.

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Voor het aanvragen en meer informatie over leerlingenvervoer kunt u terecht op de website van Noordoosthelpt.nl.

Jobinder verzorgt vanaf januari 2018 het leerlingenvervoer in de gemeente. De centrale van Jobinder verzorgt de planning van de ritten. De taxiritten worden verzorgd door verschillende vervoerders die voor Jobinder rijden. U kunt meer informatie over Jobinder vinden op de website: www.jobinder.nl.

U kunt bijstand krijgen als u niet genoeg inkomen heeft om van te leven en niet al een andere uitkering ontvangt. Uw vermogen mag niet te hoog zijn. Voor informatie over bijstand kunt u terecht op de website van Noordoosthelpt.nl.

Als u minder mobiel bent, is het fijn als u dicht bij huis kunt parkeren. Of op een handige plek bij uw werk of bij de supermarkt. Daarom zijn er speciale parkeerplekken voor gehandicapten. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u daar parkeren. Voor meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart en het aanvragen hiervan kunt u terecht op de website van Noordoosthelpt.nl.

Huishoudelijke hulp kunt u ook vragen aan mensen uit uw omgeving. De gemeente gaat er vanuit dat u eerst probeert een oplossing op deze manier te organiseren. Is hulp uit uw omgeving niet voldoende, dan kunt u huishoudelijke hulp vragen bij de gemeente. Voor meer informatie over hulp bij het huishouden en het aanvragen hiervan kunt u terecht op de website van Noordoosthelpt.nl.

Soms is het uitkomen met uw inkomen een probleem. Heeft er bijvoorbeeld een wijziging in uw inkomstensituatie plaatsgevonden waardoor u het overzicht tussen inkomsten en uitgaven kwijt bent geraakt? Heeft u schulden waarvoor u zelf geen oplossing meer weet of wilt u advies over het zelf verzorgen van betalingen? Voor informatie over schulphulpverlening kunt u terecht op de website van Noordoosthelpt.nl.

De individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die al lang een laag inkomen hebben. U kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of een nieuwe koelkast of wasmachine van te kopen. Voor meer informatie over individuele inkomenstoeslag en het aanvragen ervan kunt u terecht op de website van Noordoosthelpt.nl.

Studiefinanciering is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van te betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Voor meer informatie over individuele studietoeslag en het aanvragen ervan kunt u terecht op de website van Noordoosthelpt.nl.

Honderdduizenden kinderen groeien op in een gezin met een laag inkomen. Te vaak moeten kinderen van voetbal af omdat de ouders de contributie niet meer kunnen betalen, of kunnen ze niet op zwemles. Soms is er geen geld voor een warme winterjas of schoolspullen. Er zijn zelfs kinderen die op hun verjaardag thuis blijven van school omdat ze niet kunnen trakteren.

Een deel van die kinderen groeit op bij een ouder die in de bijstand zit. Er zijn ook gezinnen waar wel werk is, maar lage of wisselende inkomens en een te hoge hypotheek of huur. De gemeenten  Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben het Kindpakket waardoor ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen gewoon mee kunnen doen met leeftijdsgenoten. Voor meer informatie kijk op de website van het Kindpakket.

De gemeenteraden hebben met ingang van 1 januari 2012 de Verordening Lauwersregeling vastgesteld. Op grond van deze verordening kunnen huishoudens met een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen voor kosten van maatschappelijke participatie.

Met maatschappelijke participatie bedoelen we: zoveel mogelijk in groepsverband meedoen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten. Kijk voor meer informatie over minimaregelingen op de website van Noordoosthelpt.nl.

Een IOAW-uitkering is een speciale bijstandsuitkering voor 50-plussers. IOAW is de afkorting van Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Voor meer informatie over de IOAW-uitkering kunt u terecht op de website van Noordoosthelpt.nl.

Binnen de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zijn er twee welzijnsorganisaties die bemiddelen voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Voor inwoners van de gemeenten Dantumadiel en voormalig Dongeradeel is dat welzijnsorganisatie Het Bolwerk en voor inwoners van de voormalige gemeenten Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel is dat Timpaan Welzijn. Een welzijnsorganisatie is een organisatie die onder andere bemiddelt voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. U kunt er terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk. En u krijgt hulp bij het zoeken van geschikt vrijwilligerswerk.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Noordoosthelpt.