Bedrijfskavels

De bedrijventerreinen in de gemeente Dantumadiel bevinden zich in de dorpen Damwâld, Feanwâlden en De Westereen. Wilt u als ondernemer meer informatie over mogelijke vestiging in de gemeente Dantumadiel, dan kunt u contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionaris.