U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere kosten. Dat zijn kosten die de meeste mensen niet maken. U krijgt alleen bijzondere bijstand als de kosten echt noodzakelijk zijn: u móét ze maken, het kan niet anders.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op Noordoosthelpt.nl.

Er zijn wel een paar voorwaarden:

 • De kosten zijn echt noodzakelijk: u moet ze maken
 • Uw inkomen is zo laag dat u de kosten zelf niet kunt betalen
 • U heeft geen (of maar heel weinig) spaargeld of ander vermogen
 • U kunt nergens anders een vergoeding voor de kosten krijgen
 • U had geen verzekering kunnen afsluiten voor de kosten

Waarvoor?

 • U kunt bijzondere bijstand alleen krijgen voor iets dat u écht nodig hebt. Bijvoorbeeld doordat er iets is gebeurd dat u niet kon voorzien, of omdat u wegens ziekte of een handicap extra kosten heeft
 • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten, zoals telefoonkosten, energielasten, nieuwe wasmachine of meubels. Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen. Dit geldt ook voor noodzakelijke bestaanskosten, zoals eten en kleding
 • De kosten van het verplicht eigen risico ingevolge de Zvw komen niet voor verlening van bijzondere bijstand in aanmerking, omdat deze kosten behoren tot de incidenteel voorkomende algemene noodzakelijke kosten van het bestaan
 • Kosten voor het eigen risico van chronisch zieken komen niet voor verlening van bijzondere bijstand in aanmerking
 • De kosten zijn nodig. U moet de kosten dus maken. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn
 • De kosten kunnen eenmalig zijn maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen
 • U kunt geen kosten vergoed krijgen die ergens anders ook vergoed worden. Als u bijvoorbeeld kosten heeft die uw verzekering vergoedt, dan krijgt u hiervoor geen bijzondere bijstand

Wilt u zeker weten of u ergens bijzondere bijstand voor kunt krijgen? Vraag het dan van tevoren aan uw contactpersoon.

Gedeeltelijke vergoeding

De gemeente betaalt misschien niet alle kosten. Vaak is er een maximumbedrag. De kosten boven dat bedrag moet u dan zelf betalen.

Wie kan het aanvragen?

Iedereen met een (laag) inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Waar aanvragen?

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente. Het is verplicht om de aanvraag te doen voordat u de kosten maakt, tenzij dit echt niet mogelijk is.