Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere kosten. U krijgt alleen bijzondere bijstand als de kosten echt nodig zijn. Iedereen met een (laag) inkomen en weinig geld kan dit aanvragen.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • de eigen bijdrage voor een advocaat
  • de kosten van een rechtszaak (griffiekosten)
  • de kosten van uw bewindvoerder

LET OP! Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden). Heeft u al een aanvraag gedaan en wilt u bewijsstukken toevoegen? Stuur de bewijsstukken dan naar info@dantumadiel.frl onder vermelding van het zaaknummer van de aanvraag. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag te doen.

Voorwaarden

  • U hebt een laag inkomen en weinig vermogen
  • U hebt noodzakelijke kosten gemaakt in een bijzondere situatie. U krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor normale kosten zoals boodschappen en huur
  • U hebt de kosten in Nederland gemaakt
  • U kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling

Hoeveel

De gemeente kijkt hoe hoog uw inkomen is.

  • Als u vermogen (zoals spaargeld) heeft, of een inkomen hoger dan het minimum, wordt er berekend hoeveel u zelf kunt betalen

Wijziging, declaratie of inkomen doorgeven

Via onderstaand formulier kunt u uw inkomsten aan ons doorgeven.

Via onderstaand formulier kunt u uw declaraties indienen.

Is er iets in uw situatie veranderd? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons laten weten via dit formulier: 

Andere regelingen

Wilt u weten welke regelingen en voorzieningen er voor u zijn?

Kijk dan eens in onze Geldgids. U kunt ook een afspraak maken voor De VoorzieningenWijzer. Een budgetconsulent kijkt samen met u waar u recht op heeft en waar u mogelijk op kunt besparen.

Vragen?

Neem dan contact op met ons Klanten Contact Centrum via telefoonnummer 0519-29 88 88, optie 1. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-16.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.00 uur. Je kunt ons ook een e-mail sturen via kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl