Bouwterrein in De Westereen

Aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte in De Westereen is op dit moment een bouwterrein beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning.

Ferlinge Stasjonsstrjitte
Ferlinge Stasjonsstrjitte

Niet ver van deze kavel bevinden zich voorzieningen zoals scholen, sportvelden, bibliotheek en een winkelcentrum.

De Centrale As is op korte afstand bereikbaar zodat ook plaatsen zoals Dokkum, Drachten en Leeuwarden in korte reistijd bereikbaar zijn.

Kaveloverzicht    

Kavel       Oppervlakte    Prijs excl. btw    Prijs incl. btw    Beschikbaar?

Kavel 1        1.060 m²                 € 127.200,-               € 153.912,-              Beschikbaar

Verkavelingskaart

De kosten koper en de kosten van het kadaster voor de aanwijs en inmeting van het perceel worden doorberekend aan de koper.

Conform artikel 17 van de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Dantumadiel, dient de op de kavel te bouwen woning door de koper zelf (met eventuele gezinsleden) te worden bewoond. Doorverkoop en verhuur is niet toegestaan

Verkoopvoorwaarden

De verkoop geschiedt met toepassing van de 'Algemene voorwaarden waaronder de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Dantumadiel plaats heeft’, aldus vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 22 december 1992, nummer 20a,laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 4 juli 2000, nummer 7.

Algemene verkoopvoorwaarden

Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat met de bouw gestart kan worden, dient een omgevingsvergunning te zijn verleend. Bouwplannen moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen. Hiervoor zal onder meer toetsing plaatsvinden aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het bouwbesluit. Wij adviseren u eerst een principeplan voor te leggen, dit om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of het gewenste ontwerp kans van slagen heeft.

Voor specifieke informatie omtrent de omgevingsvergunning kunt u terecht bij KCC vergunningen.

bestemmingsplan informatie

Duurzaamheid

Wij willen graag dat u als particulier aandacht besteedt aan maatregelen die op duurzaamheid zijn gericht. Het Informatiepunt Duurzaam Bouwen kan u behulpzaam zijn bij het energiezuiniger maken van uw nieuwe woning.

Voor specifieke vragen over duurzaam bouwen en comfortabel wonen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening, team Duurzaamheid.

Aanvullende informatie

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact met opnemen met Paula Noordenbos en Trijntje Rijpma van de gemeente op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email grondzaken@noardeast-fryslan.nl