Nieuwbouwprojecten

De gemeente Dantumadiel biedt bouwkavels aan. Momenteel lopen de volgende projecten.