Nieuwbouwplan De Bosk

Het stedenbouwkundig plan voor de Bosk (fase 2) is definitief. Ideeën en suggesties die tijdens de inloopavond (september 2022) binnen kwamen, hebben we waar mogelijk in het plan verwerkt.

Het bestemmingsplan wordt aangepast. Daarvoor doen we onderzoeken. Als het ontwerp-bestemmingsplan klaar is, publiceren we dit op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast zijn we bezig met de uitwerking van de wegen en hun constructie. Ook de waterhuishouding en riolering werken we in detail uit. Het stedenbouwkundig plan is daarbij de basis. Mogelijk veranderen er nog kleine dingen op de plankaart.

Multifunctioneel centrum, scholen en sportvelden

In Feanwâlden speelt naast het nieuwbouwplan ook de ontwikkeling van een Multifunctioneel Centrum (MFC), het samenvoegen van scholen en eventueel een nieuwe indeling van de sportvelden. De zuidwestelijke hoek van het plan is een mogelijke plek voor de sportvelden. Dit ligt nog niet vast.

Globale planning (onder voorbehoud):

  • 4e kwartaal 2023: ontwerp-bestemmingsplan klaar en ter inzage (ruimtelijkeplannen.nl)
  • Eerste helft 2024: bestemminsplanprocedure, voorbereiding en aanbesteden bouwrijp maken, aanvragen vergunningen
  • Tweede helft 2024: bouwrijp maken percelen, aanleggen infrastructuur.
  • 4e kwartaal 2024: aanleggen nutsvoorzieningen
  • 4e kwartaal 2024: kavelverkoop
  • Eind 2024: mogelijke start bouw woningen

Van fase 1 naar fase 2

De Bosksingel en Boskrâne van fase 1 van het nieuwbouwplan worden doorgetrokken richting de Rûnwei. Aan de westzijde is een mix van rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen gepland. De oostkant bestaat uit vrije, flexibele kavels die variëren in grootte, richting en bouwtypes. Het hele plan is vergelijkbaar met de vorige fase.

Met fase 2 is het de bedoeling om de Bosksingel en Boskrâne op een soortgelijke manier prachtig af te ronden.