U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Prikkebosk Damwâld

Planontwikkeling Prikkebosk - Groen wonen naar wens

Het ‘Prikkebosk’ ligt in het zuidoosten van Damwâld. Het is een karakteristiek stukje Friese Woudenlandschap, waar een plan wordt ontwikkeld voor de realisatie van tien tot twintig woningen.

De gemeente heeft met omwonenden en vertegenwoordigers uit Damwâld nagedacht over een plan hiervoor. Dit heeft geleid tot een globale visie voor het woningbouwplan Prikkebosk. Deze visie houdt rekening met de woningbehoefte van het dorp, de wensen van omwonenden én het karakteristieke gebied. In eerste week van juli 2020 werden de bevindingen teruggekoppeld naar de omwonenden.

Hieronder staan de visie en de samenvatting van de visie:

Grafiek
Interesse

Omwonenden, mensen met goede ideeën, toekomstige bewoners doen mee

Tot eind september 2020 konden omwonenden, mensen met goede ideeën en toekomstige bewoners van Prikkebosk voorstellen doen voor dit bijzondere woonplan. Er is veel gereageerd (zie grafiek hiernaast).

In september is er met de omwoners, andere belanghebbenden en geïnteresseerden in de aankoop van een woning in Prikkebosk gesproken over hun ideeën en wensen met betrekking tot de Prikkebosk. 

Prikkebosk ambitiekaart
Prikkebosk ambitiekaart (concept - oktober 2020)

Planning en vervolg

 • Rondom de zomer van 2020 werden de concrete wensen in kaart gebracht. De haalbare initiatieven zijn meegenomen in het plan. Op basis hiervan wordt een definitief stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit plan wordt vertaald in een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Daar gaan we na de zomer mee aan de slag.
   
 • In de maand september 2020 waren diverse gesprekken met betrokkenen.
   
 • De concept plankaart / ambitiekaart voor Prikkebosk is klaar (oktober 2020). Deze plankaart is een eerste idee over de inrichting van Prikkebosk. De kaart is nog niet definitief, er wordt nog over overlegd met provincie, omwonenden, etc.
   
 • We zijn in gesprek met de provincie over het plan (vanaf november 2020). Er moet overeenstemming komen over het beleid van de provincie t.a.v. de gebiedsontwikkeling.
 • De provincie kijkt anders naar de plannen, dan wij als gemeente. We gaan verder in overleg of te kijken of we bij elkaar kunnen komen. Hierdoor is er tijdelijk ook geen / minder contact met de omwoners.
   
 • In een later stadium zal het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan door het college van Dantumadiel worden vastgesteld.

Download hier de concept ambitiekaart

Roenom en Dantumadiel
Roenom en Dantumadiel

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de gemeente

E-mail

info@dantumadiel.frl, onder vermelding van Prikkebosk

Telefoonnummer

(0519) 29 88 88

Contactpersoon de heer P. van Noort