U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Prikkebosk Damwâld

Nieuwbouwplan Prikkebosk - Groen wonen naar wens

Het ‘Prikkebosk’ ligt in het zuidoosten van Damwâld. Het is een karakteristiek stukje Friese Woudenlandschap waar tien- tot twintig woningen zullen worden gerealiseerd.

De gemeente heeft met omwonenden en vertegenwoordigers uit Damwâld nagedacht over een plan hiervoor. Dit heeft geleid tot een globale visie voor het woningbouwplan Prikkebosk. Deze visie houdt rekening met de woningbehoefte van het dorp, de wensen van omwonenden én het karakteristieke gebied. In eerste week van juli werden de bevindingen teruggekoppeld naar de omwonenden.

Hieronder staan de visie en de samenvatting van de visie:

Grafiek
Interesse

Omwonenden, mensen met goede ideeën, toekomstige bewoners doen mee

Tot eind september 2020 konden omwonenden, mensen met goede ideeën en toekomstige bewoners van Prikkebosk voorstellen doen voor dit bijzondere woonplan. Er is veel gereageerd (zie grafiek hiernaast).

In september is er met de omwoners, andere belanghebbenden en geïnteresseerden in de aankoop van een woning in Prikkebosk gesproken over hun ideeën en wensen met betrekking tot de Prikkebosk. 

Planning en vervolg

  • Rondom de zomer van 2020 werden de concrete wensen in kaart gebracht. De haalbare initiatieven zijn meegenomen in het plan. Op basis hiervan wordt een definitief stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit plan wordt vertaald in een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Daar gaan we na de zomer mee aan de slag.
Prikkebosk ambitiekaart
Prikkebosk ambitiekaart (concept - oktober 2020)
  • In de maand september waren diverse gesprekken gepland met betrokkenen. 
     
  • De concept plankaart / ambitiekaart voor Prikkebosk is gereed (oktober 2020). Deze plankaart is een eerste idee over de inrichting van Prikkebosk. De kaart is nog niet definitief, er kunnen nog vragen over gesteld worden. 
     
  • In een later stadium zal de plankaart door het college van Dantumadiel worden vastgesteld.

Download hier de concept ambitiekaart

Roenom en Dantumadiel
Roenom en Dantumadiel

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de gemeente

E-mail

info@dantumadiel.frl, onder vermelding van Prikkebosk

Telefoonnummer

(0519) 29 88 88

Contactpersoon de heer P. van Noort