Briefadres wijzigen

Algemeen

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u zich tijdelijk inschrijven op een briefadres. Dit kan geen postbus zijn.

Goed om te weten

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een instelling woont? Dan kunt u zich tijdelijk inschrijven op een briefadres. Dit kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. De bewoner van dit adres moet persoonlijk toestemming geven. Ook zorgt hij of zij er voor dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus.

Bij een aanvraag voor een briefadres onderzoekt de gemeente of u inderdaad geen woonadres hebt. U geeft ook aan waarom u een briefadres aanvraagt.

Waar kunt u een briefadres kiezen?

In heel Nederland. Het briefadres hoeft niet in de gemeente te zijn waar u voor het laatst een woonadres had. U dient de aanvraag in bij de gemeente van het briefadres. Wilt u een briefadres aanvragen binnen de gemeente dan maakt u daarvoor een afspraak.

Wie kan een briefadres aanvragen?

  • Uzelf.
  • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben
  • Een partner ( getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk toestemming heeft.
  • Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  • Het hoofd van een instelling waar u gaat wonen.
  • De curator.

Aanvragen

Vraag het briefadres aan bij de gemeente van de briefadresgever. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt. De aanvrager van een briefadres en de briefadresgever moeten op afspraak persoonlijk langs komen bij de balie burgerzaken. De briefadresaanvrager en de briefadresgever moeten een legitimatiebewijs tonen.

 

Kosten

Aan het aanvragen van een briefadres zijn geen kosten verbonden