Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Energielasten

Veel huishoudens hebben vanwege stijgende energieprijzen, moeite met het betalen van de energielasten. Op deze pagina leest u wat de gemeente voor u kan doen om de energielasten te verlagen.

Eenmalige energietoeslag

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen voor 2022. Het is een eenmalig bedrag van € 800,- netto voor inwoners die voldoen aan de voorwaarden. U kunt deze toeslag gebruiken om uw (gestegen)energielasten mee te betalen. Er wordt 1 toeslag verstrekt per woonadres.

U krijgt het bedrag automatisch op uw rekening als u bekend bent bij ons

En als u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt het bedrag van € 800,- dan in de maand mei 2022 op uw rekeningnummer. U hoeft hiervoor niets te doen. U bent bekend bij de gemeente als u op 1 januari 2022:

 • Een uitkering ontving van de gemeente: Bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ
 • Bbz ontving via Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF)
 • Een AIO-aanvulling ontving op uw AOW-pensioen

U ontvangt hierover een brief van de gemeente.

Maakte u in 2022 gebruik van de Lauwersregeling, AV Frieso zorgverzekering en/of individuele inkomenstoeslag?

Dan hebben wij extra informatie van u nodig. Deze informatie hebben wij nodig om te kunnen bepalen of u gebruik kunt maken van de eenmalige energietoeslag. Alle inwoners die hiervoor in aanmerking komen hebben hierover inmiddels een brief ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen, maar wel gebruik gemaakt van boven genoemde regelingen? Neem dan contact met ons op.  

Let op: dit geldt niet voor inwoners die gebruik maken van regelingen voor kinderen (via Sam&). Dan kunt u een reguliere aanvraag doen.

U kunt de energietoeslag zelf aanvragen als u niet bekend bent bij ons

Maakt u geen gebruik van bovenstaande regelingen of uitkeringen? Maar heeft u wel een laag inkomen? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen via het aanvraagformulier. U vindt het aanvraagformulier hier.

Voorwaarden energietoeslag

De energietoeslag wordt toegekend per huishouden (alleenstaande of gezin, per woonadres). Het gaat om een eenmalig bedrag van € 800,- netto. Hierbij geldt:

 • U hebt een gezamenlijk laag inkomen (120% van de bijstandsnorm)
 • U bent 21 jaar of ouder, tenzij uw ouders niet aan de onderhoudsplicht kunnen voldoen en u zelfstandig woont.
 • U woont niet in een (zorg)instelling
 • U bent geen student van jonger dan 27 jaar die recht heeft op studiefinanciering

U woont daadwerkelijk op het opgegeven adres.

Meer informatie

De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. De colleges van de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben op 26 april de beleidsregels eenmalige energietoeslag vastgesteld. 

Veel gestelde vragen

Wat telt mee als inkomen?

Elke inkomensbron waar een gezin of alleenstaande over beschikt telt mee als inkomen. Hiervoor is geen vaste lijst beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Inkomen uit werk (salaris of inkomsten als zelfstandige)
 • Het vakantiegeld dat iedere maand voor u gereserveerd wordt
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, studiefinanciering etc)
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst

Ook het inkomen van uw partner telt mee voor het gezamenlijke inkomen.

Ik heb een huisgenoot. Telt zijn/haar inkomen ook mee?

Wanneer u een volwassen huisgenoot hebt heeft dit gevolgen voor de hoogte van de geldende inkomensgrens. Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de inkomensgrens wordt die voor u van toepassing is. Dit heet de kostendelersnorm. In het schema hieronder kunt u zien welke inkomensgrens voor u geldt.

Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:

 • Gehuwden
 • Personen jonger dan 21 jaar
 • Huurders die een commercieel huurcontract hebben en een reële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad)
 • Personen die onderwijs volgen waarvoor studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS mogelijk is
 • Personen die een BBL-opleiding volgen

Woonsituatie

Inkomensgrens 120% (bedragen per maand, inclusief vakantietoeslag)

Twee persoonshuishouden

€ 935,75

Drie persoonshuishouden

€ 810,98

Vier persoonshuishouden

€ 748,60

Vijf persoonshuishouden

€ 711,17

Kan er beslag worden gelegd op mijn energietoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt gezien als bijzondere bijstand. Hier mag geen beslag op worden gelegd.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag?

Natuurlijk, u kunt hiervoor terecht bij de formulierenbrigade van het Bolwerk of de Thuisadministratie van Humanitas 

Het is al lang bekend dat de energietoeslag uitgekeerd gaat worden. Waarom duurt dit zo lang?

Het wachten was op een wetswijziging die nodig is om de energietoeslag uit te kunnen betalen. Bovendien moesten er nog richtlijnen opgesteld worden door de rijksoverheid. Halverwege maart hebben gemeenten hier meer informatie over ontvangen. Daarnaast moet de gemeente zelf verschillende zaken regelen voordat de energietoeslag uitgekeerd kan worden. Zoals het inrichten van het aanvraagformulier en het in kaart brengen van inwoners die automatisch de toeslag kunnen ontvangen. Dit kost tijd.

Waarom kan ik pas op 1 juni de energietoeslag aanvragen?

Dit is om te voorkomen dat huishoudens de energietoeslag aanvragen, terwijl ze mogelijk de energietoeslag al automatisch krijgen. In de maand mei maken we de energietoeslag over naar inwoners die al bekend zijn. Zo houden we het overzichtelijk en voorkomen we dubbel werk. Zowel voor u als voor de gemeente.

De energiecoach

Samen met u kijkt de energiecoach naar het energieverbruik in de woning en waarop u makkelijk zou kunnen besparen zonder grote investeringen te hoeven doen. Ook kan hij kan u bijvoorbeeld helpen met het aanbrengen van radiatorfolie, ledverlichting, tochtstrips en het waterzijdig inregelen van uw cv installatie. Ook wordt u geholpen bij het aanvragen van verschillende maatregelen. Het opvolgen van het advies is zonder verplichtingen.

Op de website www.energiecoach.frl kunt u een afspraak met een energiecoach maken.

De VoorzieningenWijzer

De VoorzieningenWijzer geeft aan hoe u kan besparen op uw vaste lasten. Ook komt u te weten op welke landelijke en gemeentelijke regelingen (Dantumadiel of Noardeast-Fryslân) u recht heeft. De budgetconsulent (ervaringsdeskundige) helpt u hierbij. Gemiddeld heeft iemand na het gebruik van de VoorzieningenWijzer zo’n € 500,- netto meer te besteden per jaar.

U kunt zich aanmelden voor een gesprek via de website www.datgeldtvoormij.nl/noardeast-fryslan of www.datgeldtvoormij.nl/dantumadiel. Als u de aanvraag heeft gedaan, neemt de budgetconsulent contact met u op om een afspraak te maken. Het gesprek is vrijblijvend en u hoeft niets te betalen.

Hulp bij schulden

Maakt u schulden vanwege het oplopen van de energierekening? De schuldhulpverlener van de gemeente kan samen met u al uw schulden op een rijtje zetten. Er wordt gekeken naar de beste oplossing om zo snel mogelijk van uw schulden af te komen. Op de pagina schulden leest u wat wij voor u kunnen betekenen.