Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Haadwei

Wat vindt u van de aanvullende maatregelen op de Haadwei in Damwâld?

Veel weggebruikers vinden de Haadwei in Damwâld onveilig. Ze weten niet precies wanneer ze voorrang hebben. Of vinden het spannend om de kruisingen over te steken. Er zijn ook dorpsbewoners die zich zorgen maken over de hoge snelheid van sommige weggebruikers. De gemeente wil dat iedereen veilig gebruik kan maken van de Haadwei. En neemt daarom aanvullende maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Waarom de maatregelen?

Eind 2019 heeft een verkeersadviesbureau een evaluatie opgesteld van de herinrichting van de Haadwei. Zij hebben een aantal aanbevelingen gedaan om de verkeersveiligheid en leefbaar te verbeteren. Op basis hiervan hebben college en gemeenteraad in juni 2020 een maatregelenplan vastgesteld. In maart 2021 heeft de gemeenteraad het college gevraagd nogmaals naar de maatregelen te kijken, waarbij ook rotondes bij het winkelcentrum en bij de Kruisweg moeten worden aangelegd. Het plan is een nieuw voorstel voor aanvullende maatregelen aan de Haadwei.

Hoe zien de plannen er uit?

Van noord naar zuid gaat het om de volgende aanvullende maatregelen

 • 30 km per uur van bebouwde kom bij winkelcentrum tot en met kruispunt Badhúswei.
 • 30 km per uur op Conradi Veenlandstrjitte.
 • 30 km drempel bij dorpsentree bij het winkelcentrum.
 • Rotonde bij Conradi Veenlandstrjitte.
 • Wegversmalling bij Haadwei 22 en 66.
 • Slingers maken bij de bushaltes Kruisweg voorzien van groenvakken.
 • Rotonde bij de Kruisweg.
 • Zwart asfalt vervangen door rode laag zodat kruispunt Badhúswei beter opvalt.
 • Kruispunt Badhúswei verkleinen door de bestrating aan te passen.
 • Drempels aanbrengen op kruispunt Haadwei – Badhúswei.
 • Einde 30 km zone met portalen.
 • 50 km drempel bij dorpsentree bij de Willemstrjitte.
Overzichtskaart Haadwei
Overzichtskaart Haadwei

  Overzichtskaart De Haadwei ➡

  1. Entree Damwâld verhoogd plateau 30 km zone.
  2. Rotonde bij winkelcentrum.
  3. Visuele wegversmallingen.
  4. Groenvakken uitbreiden.
  5. Rotonde bij ‘Krúswei’.
  6. Kruispunt Badhúswei verhoogd plateau. Grijs asfalt vervangen door rood asfalt. 30 km zone.
  7. Entree Damwâld verhoogd Plateau 50 km zone. 

   

  Download hieronder de volledige overzichtskaart 

  Hoe kunt u een reactie geven?

  U kunt tot en met 31 januari 2022 digitaal een reactie geven via <reageren is niet meer mogelijk>. Ook kunt u de plannen inzien en reageren in het gemeentehuis (op afspraak via 0519-29 88 88). De reacties en antwoorden worden verzameld en geanonimiseerd. Daarna worden ze samen met een voorstel naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Uw reactie en antwoorden worden dus bij de bestuurlijke besluitvorming betrokken.

  Update 1 februari 2022: De reactie termijn is voorbij, reageren is niet meer mogelijk.

  Hoe gaat het verder?

  De gemeente heeft tijdelijk extra borden geplaatst om de huidige situatie duidelijker te maken. Verder besluit het college eind februari over de plannen en stuurt daarna een voorstel naar de gemeenteraad. In het voorstel aan de raad wordt ook gevraagd om budget beschikbaar te stellen. Waarschijnlijk besluit de gemeenteraad in maart of april over de plannen en het budget.

  Na het besluit van de gemeenteraad werkt de afdeling Iepenbiere Wurken de tekeningen uit naar een definitief ontwerp. Daarna volgt een aanbesteding om een aannemer te kiezen. De aannemer stelt een uitvoeringsplanning op.