Inburgeren

Komt u als vreemdeling in Nederland wonen? Dan moet u de Nederlandse taal leren spreken, lezen en schrijven. Ook bent u op de hoogte van hoe wij in Nederland leven. Dit heet inburgeren. Bent u al aan het inburgeren? Dan kunt u bij de gemeente terecht voor vragen en informatie. Hiervoor maakt u een afspraak.

Goed om te weten

In de Wet Inburgering staat dat mensen die in Nederland willen komen wonen, op de hoogte moeten zijn van de Nederlandse cultuur en taal. Daarom is het volgen van een inburgeringscursus noodzakelijk. Het inburgeren is verplicht voor mensen van 16 tot 65 jaar. 

Wanneer inburgeren?

  • U hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • U bent pastor, imam, dominee, rabbijn, pandit, godsdienstleraar, leraar levensbeschouwing of zendeling

Wanneer niet inburgeren?

Kijk op de website van de IND wanneer u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Is inburgeren verplicht?

Ja, inburgeren is verplicht. Dat betekent dat u het inburgeringsexamen haalt. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Bent u vluchteling, of is uw partner, ouder of kind vluchteling, dan krijgt u hulp van de gemeente. U krijgt bericht hierover van de gemeente.

Hoe het werkt

U moet nu inburgeren of begon hiermee na 1 januari 2013

Dan regelt u het inburgeren zelf. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl. Bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt u informatie over taallessen, inburgeringscursussen en het inburgeringsexamen. Ook leest u meer informatie over het inburgeringsexamen op de website www.inburgeren.nl

Daarna doet u het volgende:

  • Kies zelf een inburgeringscursus
  • Schrijf u hiervoor in en betaal deze
  • U kunt eventueel geld lenen bij DUO

U begon vóór 1 januari 2013 met inburgeren

De gemeente helpt u bij uw inburgering. U kunt bij de gemeente terecht voor vragen en informatie. Hiervoor maakt u een afspraak.

U woont in het buitenland

Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan maakt u het basisexamen inburgering in het land waar u nu woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

Uitslag examen

De uitslag van uw examen krijgt u binnen 8 weken.

Bent u geslaagd dan krijgt u een brief. In de brief staat waar en wanneer u uw diploma kunt ophalen. Kunt u niet op die dag? Dan mag u het diploma ook later ophalen.

Als u niet geslaagd bent, kunt u het examen nog een keer doen. U moet dan nog een keer voor het examen betalen.