Lauwersregeling

Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen. Om toch deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten, kunt u de Lauwersregeling aanvragen.

Deze toeslag is voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar kunt u een aanvraag indienen via Sam& voor alle kinderen.

Deze toeslag kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor:

 • Abonnement van een sport-of toneelvereniging of bibliotheek
 • Bijkomende schoolkosten (bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, verjaardag meester/juf)
 • Zwembadbezoek (inclusief zwemlessen)
 • Muzieklessen
 • Museumbezoek

LET OP! selecteer uw eigen gemeente. Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden):

Voorwaarden

 • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm
 • Uw vermogen is lager dan de vermogensvrijlating die voor de Participatiewet geldt
 • U gebruikt de toeslag om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten
 • Om voor het lopende jaar in aanmerking te komen voor een toeslag, dient u de aanvraag voor 30 november in

De huidige bijstandsnormen en vermogensgrenzen vindt u hier.

Let op: Betalingsbewijzen (zoals bonnetjes en facturen) moet u bewaren tot 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop u de tegemoetkoming heeft ontvangen. Wij kunnen u namelijk vragen hoe u de tegemoetkoming heeft besteed. Dit doen wij steekproefsgewijs. Als blijkt dat u de tegemoetkoming onterecht heeft ontvangen, kunnen wij dit terugvorderen op grond van de Beleidsregels Lauwersregeling.

Hoeveel

De hoogte van de Lauwersregeling voor 2023 is:

 • Voor kinderen van 0 tot 4 jaar € 135,00
 • Voor personen van 18 jaar tot de AOW-leeftijd € 135,00
 • Voor personen ouder dan de AOW-leeftijd € 259,00

Andere regelingen

Wilt u weten welke regelingen en voorzieningen er voor u zijn?

Kijk dan eens in onze Geldgids. U kunt ook een afspraak maken voor De VoorzieningenWijzer. Een budgetconsulent kijkt samen met u waar u recht op heeft en waar u mogelijk op kunt besparen.

Vragen?

Neem dan contact op met ons Klanten Contact Centrum via telefoonnummer 0519-29 88 88, optie 1. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-16.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.00 uur. Je kunt ons ook een e-mail sturen via kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl