Lauwersregeling

Algemeen

Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen. Om toch deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten, kunt u de Lauwersregeling aanvragen.

LET OP! Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden):

De toeslag

Deze toeslag is voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar kunt u een aanvraag indienen via Sam& voor alle kinderen.

Deze toeslag kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor:

 • Abonnement van een sport-of toneelvereniging of bibliotheek
 • Bijkomende schoolkosten (bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, verjaardag meester/juf)
 • Zwembadbezoek (inclusief zwemlessen)
 • Muzieklessen
 • Museumbezoek

Voorwaarden

 • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm. Voor deze regeling gebruiken wij een inkomen en een bijstandsnorm zonder vakantiegeld.
 • Uw vermogen is lager dan de vermogensvrijlating die voor de Participatiewet geldt.
 • U gebruikt de toeslag om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.
 • Om voor het lopende jaar in aanmerking te komen voor een toeslag, dient u de aanvraag voor 30 november in.

De huidige bijstandsnormen en vermogensgrenzen vindt u hier.

Let op: Betalingsbewijzen (zoals bonnetjes en facturen) moet u bewaren tot 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop u de tegemoetkoming heeft ontvangen. Wij kunnen u namelijk vragen hoe u de tegemoetkoming heeft besteed. Dit doen wij steekproefsgewijs. Als blijkt dat u de tegemoetkoming onterecht heeft ontvangen, kunnen wij dit terugvorderen op grond van de Beleidsregels Lauwersregeling.

Hoeveel?

De hoogte van de Lauwersregeling voor 2024 is:

 • Voor kinderen van 0 tot 4 jaar € 141,00
 • Voor personen van 18 jaar tot de AOW-leeftijd € 141,00
 • Voor personen ouder dan de AOW-leeftijd € 269,00

Andere regelingen

Wilt u weten welke regelingen en voorzieningen er voor u zijn?

Kijk dan eens in onze Geldgids. U kunt ook een afspraak maken voor De VoorzieningenWijzer. Een budgetconsulent kijkt samen met u waar u recht op heeft en waar u mogelijk op kunt besparen.

Aanvraagformulier downloaden

Wilt u de Lauwersregeling aanvragen en kunt u niet inloggen via het dgitaal formulier? Dan kunt u ook het papieren aanvraagformulier downloaden.

Vragen?

Neem dan contact op met ons Klanten Contact Centrum via telefoonnummer (0511) 71 70 00, optie 1. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-16.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.00 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen via info@dantumadiel.frl