Leerlingenvervoer

Algemeen

Wanneer uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap, gedragsproblemen of omdat de school ver weg is.

Voorwaarden

 • uw kind verblijft in onze gemeente;
 • de school die uw kind bezoekt is een reguliere basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of voortgezet onderwijs;
 • uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
 • er moet voldaan worden aan de afstandsgrens:
 • Regulier basisonderwijs (BAO):  meer dan 6 kilometer;
 • Speciaal basisonderwijs (SBO): meer dan 4 kilometer;
 • Speciaal onderwijs (SO): meer dan 4 kilometer (clusteronderwijs).
 • Voor leerlingen die naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan wordt alleen een vergoeding geboden wanneer ze vanwege hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Soorten vervoer

 • Kan uw kind met of zonder begeleiding op de fiets naar school ? Dan worden de kosten hiervan vergoed;
   
 • Kan uw kind met of zonder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? Dan worden de kosten hiervan vergoed. Het reizen met een V(oor) E(lkaar) P(as) is ook mogelijk. Hiermee kan de leerling 7 dagen in de week 24 uur per dag reizen.
  Let op: voor v(s)o leerlingen die zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen is geen vergoeding mogelijk.
   
 • Kunt u uw kind zelf naar school brengen? Dan kunt u hiervoor een kilometervergoeding ontvangen;
   
 • Kan uw kind niet op de fiets of zelfstandig met het openbaar vervoer naar school? En u kunt uw kind ook niet zelf brengen? Dan kan de leerling met aangepast vervoer (taxibusje) naar school.

Eigen bijdrage

Ouders van leerlingen van het regulier basisonderwijs betalen jaarlijks een eigen bijdrage voor het vervoer, tenzij blijkt dat de leerling vanwege een handicap niet zelfstandig naar school kan reizen. Wordt leerlingenvervoer toegekend, dan krijgt u van de gemeente te horen hoe hoog de eigen bijdrage is.

Aanvragen

Het aanvragen van leerlingenvervoer in gemeente Dantumadiel voor het schooljaar 2023/2024 doet u met DigiD via onderstaande link. 

Heeft u geen DigiD download dan het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

NB: Wanneer u op het digitale formulier 'Schooljaar 2023-2024' klikt dan kunt u ook vervoer aanvragen voor schooljaar 2024-2025.

Wijzigingen doorgeven

Heeft u een nieuw telefoonnummer of gaat u verhuizen? Geef deze en alle andere veranderingen direct door via: