Meld misbruik uitkeringen

Algemeen

Denkt u dat iemand uit uw omgeving onterecht een uitkering ontvangt? U vermoedt bijvoorbeeld dat iemand zwart bijklust, vermogen verzwijgt, samenwoont of ingeschreven staat op een adres maar daar niet woont. Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Als u dat wilt, kan dat anoniem. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Goed om te weten

De gemeente moet ervoor zorgen dat het geld dat bedoeld is voor uitkeringen, bij de juiste mensen terechtkomt. Wij moeten voorkomen dat opzettelijk misbruik gemaakt wordt van een uitkering. Daar moeten wij iets aan doen. Wij stellen dan een onderzoek in.

Een onderzoek begint met een signaal dat er iets niet klopt. Dat signaal kan bij onze eigen medewerkers vandaan komen, maar regelmatig komen ook tips en informatie van burgers binnen over personen met een uitkering van de gemeente. Deze informatie is voor de gemeente belangrijk, want wij kunnen niet alles zien.

Er is sprake van misbruik wanneer iemand opzettelijk verkeerde informatie doorgeeft of informatie verzwijgt. Het kan ook voorkomen dat iemand niet opzettelijk informatie verzwijgt of niet doorgeeft. In die situaties kijken we altijd samen hoe de situatie hersteld kan worden. Daarbij gaan we uit van maatwerk.

Melden

Wanneer u een vermoedelijk misbruik meldt, kunnen wij vragen naar gegevens. Bijvoorbeeld adressen, werktijden, gegevens over een auto, inkomsten of met wie de persoon samenwoont.

Als uw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in. Over de voortgang van dit onderzoek kunnen wij u niet informeren, in verband met privacy. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de informatie die u geeft.