Melding maken

Medewerkers van Noardeast-Fryslân werken ook voor Dantumadiel

Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het ons meteen. Dit kan online of neem contact op met de gemeente.

Heeft u een kapotte container?

Neem dan telefonisch contact met ons op, voordat u online een melding maakt.

Goed om te weten

U kunt problemen in uw woonomgeving bij ons melden, zoals:

  • Een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • Niet werkend verkeerslicht of straatverlichting
  • Zwerfvuil
  • Een kapot verkeersbord of -paaltje
  • Een verstopt riool
  • Als u last hebt van ongedierte. De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond, dus niet in uw huis
  • Eikenprocessierups, de maatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van waarschuwingslint tot het weghalen van nesten. Vindt u de rupsen op uw eigen erf, dan zijn de kosten voor de te nemen maatregelen voor u zelf. Een melding wordt echter wel op prijs gesteld. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) leest u hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen. 

Hoe lang duurt het?

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van de melding. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Geeft u uw e-mailadres of telefoonnummer op bij de melding, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Calamiteiten buiten openingstijden

Wilt u een melding doen en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken. Hierbij gaat het om melden van situaties die acuut gevaar voor mens, dier of leefomgeving opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat in het wegdek. 

U kunt hiervoor bellen met het volgende storingsnummer: (06) 515 107 75.

Ervaart u overlast?

Bel dan het telefoonnummer van de politie: (0900) 8844. U kunt er dag en nacht terecht met al uw niet spoedeisende vragen en problemen.