Ontwerp Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Vorig jaar kon u als inwoner, ondernemer en werkende in Dantumadiel, een vragenlijst invullen over het verkeer en vervoer in onze gemeente. 

Ook belangenorganisaties zijn om hun mening gevraagd. Hierbij gaat het om dorpsbelangen, buurt- en wijkvertegenwoordigers, buurgemeenten, provincie en partijen als Cumela, LTO Nederland, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Elkenien Grien en de ‘Werkgroep Toegankelijkheid’. In totaal vulden 500 personen de vragenlijst in. Inwoners en belanghebbenden konden met punten op de kaart aangegeven waar het goed gaat en wat waar beter kan. We kregen ruim 1000 reacties op de kaart.

Belangrijkste maatregelen

De volgende belangrijkste maatregelen zijn:

  • Infrastructurele maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren,  zoals aan de Foarstrjitte in De Westereen en aan de Foarwei en Doniawei Damwâld/Walterswâld.
  • Het verbeteren van de hoofdfietsroute Damwâld-Feanwâlden.
  • De bestemmingen in Dantumadiel zijn prima per auto bereikbaar. Een belangrijk aandachtspunt voor de bereikbaarheid en leefbaarheid is de ontsluiting van De Westereen, Kollumerzwaag en Twijzelerheide.
  • Door de komst van de Omgevingswet, moet de gemeente vanaf 2026 de geluidssituatie langs drukke wegen monitoren.
  • Er moeten voldoende laadpalen voor elektrische auto’s zijn voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. De gemeente stelt een laadvisie op.

Ter inzage en reacties

Het Ontwerp Gemeentelijk Mobiliteitsprogramma is vanaf 3 juli t/m 21 augustus op onze website te bekijken. Ook kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook op het gemeentehuis een exemplaar inzien.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Openbare Werken: (0511) 71 70 00.
U kunt uw reactie schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan via: postbus 22 9104 ZG Damwâld. Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp gmp’. 

Voor een reactie per e-mail kunt u een bericht sturen naar info@dantumadiel.frl, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp gmp'.