Ontwerp-Omgevingsvisie inzien

De gemeente Dantumadiel werkt samen met de mienskip aan een Omgevingsvisie. Daarin staat op hoofdlijnen hoe we de gemeente willen inrichten met het oog op de toekomst. Het gaat daarbij over thema’s als wonen, voorzieningen, landschap, natuur, veiligheid, verkeer, monumenten, duurzame energie, aanpassing aan de klimaatverandering en economie. De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Omgevingsvisie vrijgegeven voor terinzagelegging. Vanaf 20 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kunt u de visie raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, of online. 

Wat staat er in de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving. Hierin beschrijven we zo duidelijk mogelijk wat er wel en niet mogelijk is aan ontwikkelingen in de gemeente. De visie legt de basis vast maar laat ook ruimte over voor verdere ontwikkelingen die Dantumadiel versterken.

U kunt de ontwerp-Omgevingsvisie bekijken en u kunt er ook op reageren. Met behulp van uw reactie wordt het ontwerp tot een definitieve Omgevingsvisie gemaakt. Na het vaststellen van de visie wordt deze uitgewerkt in Omgevingsprogramma’s. Hierin staat wat er moet gebeuren om de doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken.

U kunt de ontwerp-Omgevingsvisie op verschillende manieren bekijken

Op het gemeentehuis in Damwâld. Hiervoor is het nodig om een afspraak te maken. Dit kan via het telefoonnummer (0511) 71 70 00.

Online via de website www.dantumadiel.frl . Hier leest u ook hoe de Omgevingsvisie samen met de mienskip is gemaakt.

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 31 januari 2024 reageren.

U kunt uw reactie schriftelijk indienen bij de gemeenteraad. Dit kan via Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Omgevingsvisie’.

Voor een reactie per e-mail kunt u een bericht sturen naar info@dantumadiel.frl ,onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Omgevingsvisie‘.

Daarnaast kunt u mondeling reageren. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het Cluster Omgeving & Economie. Dit kan via het telefoonnummer (0511) 71 70 00.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving & Ekonomy. Dit kan via het telefoonnummer (0511) 71 70 00 of het e-mailadres info@dantumadiel.frl