Verkiezingsborden en posters

Op 6 juni 2024 zijn er verkiezingen. De verkiezing is voor Nederlandse leden van het Europees parlement. Hiervoor worden grote verkiezingsdoeken geplaatst in de gemeente Dantumadiel.

Zelf aanplakken hoeft dus niet meer. U kunt uw poster aanleveren zodat deze gedrukt wordt op een doek. Het bestand moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • aanlevering in formaat  323  x  480  mm
 • bestandsformaat  >> PDF
 • Resolutie voor afbeeldingen voorkeur min 150 dpi (hoger mag )
 • Teksten omgezet in lettercontouren

Aanleveren

De posters kunnen aangeleverd worden via verkiezingen@dantumadiel.frl . Het liefst zonder drukkersmarkeringen en afloop. De deadline voor het aanleveren van de poster is 6 mei 2024. Alle posters die na deze datum binnen komen worden niet meer meegenomen in het drukproces.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar: verkiezingen@dantumadiel.frl 

In onderstaande tabel kunt u zien waar de borden geplaatst zijn:

NrDorpStraatnaamType
1BroeksterwâldKavelwei/Master WoudstrastrjitteTijdelijk bord
2DamwâldConradi VeenlandstrjitteAanplakzuil
3DamwâldDoniawei /TrekweiTijdelijk bord
4DamwâldHearewei /SingelTijdelijk bord
5DamwâldHaadwei /FoarweiVast aanplakbord
6De WestereenMûnewei /Egbert BaarsmastrjitteTijdelijk bord
7De WestereenParkeerterrein Noarder StasjonsstrjitteVast aanplakbord
8DriezumFoarwei /OphuystraweiTijdelijk bord
9FeanwâldenLysterstrjitte – KoemarktAanplakzuil
10FeanwâldenOastein - De BjirkenTijdelijk bord
11FeanwâldenStinswei – JuliusstrjitteVast aanplakbord
12ReadtsjerkBoskwei - Tsjerkewei – KoaiweiTijdelijk bord
13RinsumageastSkoallestrjitte - Van AylvaweiTijdelijk bord
14WâlterswâldFoarwei – TsjerkeloaneTijdelijk bord
15SibrandahûsTrekwei-BurdaarderstrjitweiTijdelijk bord
16De FalomHaadwei – RinewâlTijdelijk bord

(Sandwich)borden

Voor het plaatsen van (sandwich)borden voor de aanstaande verkiezingen is geen vergunning nodig, een melding voldoet. Deze melding kunt u doorgeven via: info@dantumadiel.frl.

Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de afdeling KCC Vergunningen op nummer  (0511) 71 70 00, optie 2.

Per partij mogen in de gemeente maximaal 25 sandwichborden geplaatst worden binnen de bebouwde kom:

 • Damwâld: 5
 • De Westereen: 5
 • Feanwâlden: 4
 • Broeksterwâld: 2
 • Rinsumageast: 2
 • Wâlterswâld: 2
 • Driezum: 2

In de dorpen Sibrandahûs, De Falom en Readtsjerk mag ook 1 (sandwich) bord per partij geplaatst worden, mits het maximaal aantal van 25 borden per partij niet wordt overschreden.

Voorwaarden

Borden mogen geplaatst worden onder de volgende voorwaarden:

 • De tijdelijke reclameborden mogen niet eerder dan twee weken voordat de verkiezingen zijn worden geplaatst;
 • De tijdelijke reclameborden moeten uiterlijk 4 weken na de toegestane periode worden verwijderd;
 • De tijdelijke reclameborden mogen maximaal 2 weken worden geplaatst;
 • Er mogen maximaal 25 tijdelijke reclameborden worden geplaatst;
 • De tijdelijke reclameborden mogen in ieder geval niet buiten de bebouwde kom, bij provinciale wegen, bij scholen of op of nabij kruispunten geplaatst worden;
 • De tijdelijke reclameborden mogen geen belemmering vormen voor de verkeersveiligheid.