Verkoop / bekendmaking gemeentelijke groenstroken

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de volgende groenstroken te verkopen.

Gemeente Dantumadiel

Datum publicatieBetreftWachttijd gemeente
10/11Een groenstrook grenzend aan het perceel Haadwei 21 in Damwâld, kadastrale gemeente Akkerwoude, sectie I en G, nummer 3679 dls en 3023 dls voor circa 38m220 dagen
   

De gemeente neemt een wachttijd in acht voordat er een koopovereenkomst wordt gesloten. In deze periode is er de mogelijkheid om gemotiveerd aan te geven dat er belangstelling bestaat voor de bovenstaande onroerende zaken. Mochten zich meerdere gegadigden hebben gemeld dan wordt door de gemeente een objectieve, toetsbare en redelijke criteria gehanteerd alvorens de koper wordt geselecteerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Grondzaken via telefoonnummer: (0511)71 70 00 of via grondzaken@dantumadiel.frl 

Wilt u eerdere publicaties inzien?

Ga dan naar het website archief. Deze vindt u onderaan de website.