Versnellingsagenda Noordoost Fryslân

De Versnellingsagenda is het uitvoeringsprogramma van de Regio Deal Noordoost-Fryslân, die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân voor de periode 2020-2025 met het Rijk hebben afgesloten. Met dit programma wordt gewerkt aan de economische versterking van de regio Noordoost-Fryslân. De focus ligt daarbij op de sectoren waar de regio sterk in is: bouw, metaal(industrie), landbouw en recreatie & toerisme.

Organiseert u een activiteit of een project wat aan deze doelstelling bijdraagt? Dan komt uw activiteit of project wellicht voor subsidie in aanmerking. De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling van de Versnellingsagenda uit, ook namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân. In de infographic hieronder leest u waar subsidie voor aangevraagd kan worden, waar u rekening mee moet houden en hoe het aanvragen van subsidie in zijn werk gaat.

Voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van uw activiteit of project kunt u contact opnemen met Stichting Qop door een e-mail te sturen naar info@qop.nl. Het team van Qop kijkt of het project inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda. Zij kunnen u ook adviseren bij de uitwerking van uw idee tot een concreet project. Deze ondersteuning is gratis. Meer informatie over Stichting Qop vindt u op www.qop.nl.

71f0a6af-f366-4520-afad-73caf6ce6e6b