Versnellingsagenda Noordoost Fryslân

Het Rijk, de provincie Fryslân en de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel stellen gezamenlijk subsidie beschikbaar om de economische groei in de regio Noordoost-Fryslân te versnellen. De focus ligt daarbij op de sectoren waar de regio sterk in is: bouw(nijverheid), metaal(industrie), agrofood en recreatie & toerisme.

Organiseert u een activiteit of een project wat aan deze doelstelling bijdraagt? Dan komt u wellicht voor een eenmalige subsidie in aanmerking. De gemeente Noardeast-Fryslân voert deze subsidieregeling ook namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uit. In de infographic hieronder leest u waar subsidie voor aangevraagd kan worden, waar u rekening mee moet houden en hoe het aanvragen van subsidie in zijn werk gaat.