Versnellingsagenda Noordoost Fryslân

Het Rijk, de provincie en de vier gemeenten in Noordoost-Fryslân stellen gezamenlijk subsidie beschikbaar om de economische groei in de regio te versnellen. De focus ligt daarbij op de sectoren waar de regio sterk in is: bouw(nijverheid), metaal(industrie), agrofood en recreatie & toerisme.

Organiseert u een activiteit of een project wat aan deze doelstelling bijdraagt? Dan komt u wellicht voor een eenmalige subsidie van de gemeente Noardeast-Fryslân, die deze regeling ook namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uitvoert, in aanmerking.

In de infographic leest u waar subsidie voor aangevraagd kan worden, waar u rekening mee moet houden en hoe het aanvragen van subsidie in zijn werk gaat.